Nem veszhet el a ki nem vett szabadság?


Az EUB-nak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a megszerzett fizetett éves szabadsághoz való jog a szabadság tárgyévének végén vagy egy későbbi időpontban megszűnik-e, ha a munkavállaló betegség miatt akadályoztatva volt a szabadság kivételében

1. Az alapügy

FI 1986‑tól 2019. szeptember 30‑ig a Bayerische Motoren Werke alkalmazásában állt. 2019. október 1‑je óta nyugdíjas.

2012 végén FI és a Bayerische Motoren Werke megállapodtak abban, hogy FI munkaviszonyát a nyugdíjazást megelőző progresszív munkaidő‑kedvezmény rendszerének keretében részmunkaidős munkaviszonnyá alakítják át. E körülmények között azt tervezték, hogy FI 2013. február 1‑jétől 2016. május 31‑ig dolgozik, majd 2016. június 1‑jétől 2019. szeptember 30‑ig felmentik őt a munkavégzés alól.

FI 2016. május 4. és május 25. között szabadságot vett ki, hogy felhasználja a 2016. évi szabadsága fennmaradó részét. Azonban 2016. május végéig kettő és kétharmad nap szabadságot nem tudott kivenni, mert ebben az időszakban beteg volt.

2019‑ben FI keresetet indított az Arbeitsgericht (munkaügyi bíróság, Németország) előtt a Bayerische Motoren Werke ellen a ki nem vett szabadságnapok pénzbeli megváltása iránt, és e tekintetben arra hivatkozott, hogy e szabadságnapokat betegség miatt nem tudta kivenni.

FI keresetet indított, amelyet első és másodfokon is elutasítottak, a harmadfokú bíróság azonban az EUB-hoz fordult előzetes döntéshozatalért.

2. Az EUB döntése

Az EUB kimondta, hogy a munkaidőszervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a munkavállaló által a nyugdíjazást megelőző progresszív munkaidőkedvezmény rendszerének keretében történő munkavégzés folytán megszerzett fizetett éves szabadsághoz való jog a szabadság tárgyévének végén vagy egy későbbi időpontban megszűnik, ha a munkavállaló betegség miatt akadályoztatva volt abban, hogy e szabadságot a munkavégzés alóli felmentési időszak előtt kivegye, még akkor is, ha a távollét nem hosszú időtartamú.

(curia.europa.eu)


Kapcsolódó cikkek

2024. február 28.

A gyermekek jogellenes külföldre vitele

Európai előírások és konkrét nemzeti jogszabályok összevetéséről döntött az EU Bírósága egy különösen érzékeny témában, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Lényege a visszavitel iránti kérelmek elbírálására vonatkozó, a gyermekek érdekeit szolgáló gyors eljárások biztosítása.