Világjogász

2016. június 8.

A kétszeres eljárás tilalma

Ha a terheltet a büntetőeljárásban a bűncselekmény vádja alól jogerősen felmentették, avagy büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapították, akkor ugyanazon tényállás és bizonyítékok alapján nem folytathatnak ellene büntetőeljárást, büntetőjogi felelősségét nem állapíthatják meg, vele szemben büntetést nem szabhatnak ki.

2016. június 1.

„Verlados” vagy „Calvados”?

A szerző írása azt vizsgálja, megvalósítja-e a „Verlados” elnevezésű finn almaborpárlat a „Calvados” földrajzi árujelző visszaélésszerű használatát?

2016. május 31.

A védőhöz való jog

„Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék. Ha nem állnak rendelkezésére eszközök védő díjazására – és az igazságszolgáltatás érdekei ezt kívánják –, joga van a terheltnek arra, hogy hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet.” /EEJE 6. cikk (3) bekezdés c) pont/

2016. május 27.

Összefogást sürgetnek a V4-ek igazságügyi miniszterei

A közép-európai országok igazságszolgáltatási rendszereiről, a gyerekek és a fiatalkorúak büntetéséről, az európai uniós szakjelentések közép-európai országokat érintő részeiről folytattak megbeszélést egyebek között a négy visegrádi ország szakminisztériumainak vezetői a Prága melletti Stirínben pénteken zárult kétnapos találkozójukon.

2016. május 23.

A kiválás jogi értelmezése: Katalónia példája

E dolgozat a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által meghirdetett 2015. évi cikkíró-pályázat keretében született és 11. helyezést ért el. A szerző a 2015. szeptember 27-én Katalóniában megrendezett, a Spanyolországtól való függetlenség kérdése mentén tematizált parlamenti választások apropóján körüljárja, milyen fontosabb jogi implikációi lehetek Katalónia esetleges kiválásának.

2016. május 16.

Jogi „alapzat”, kontinentális talapzat?

A kontinentális talapzat jogi jellegére és a tagállamok e területre nézve fennálló szuverenitása funkcionális terjedelmének értelmére és hatályára vonatkozó kérdés is felvetődött az ügyben.

2016. május 10.

A független és pártatlan bírósághoz való jog

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (Egyezmény) 6. cikkének (1) bekezdése szerint többek között mindenkinek joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság tárgyalja.

2016. május 9.

Az angolszász kártérítési jog sajátosságai

A duty of care (gondossági kötelezettség) intézményének jelentőségét az adja az angol jogban, hogy – míg a kontinentális jogban általában jogszabályban rögzítik a jog által védett értékeket, és a bírák ezekhez igazodva döntenek kártérítési ügyekben – az angol jogban a duty of care megsértésének bizonyítási kötelezettsége áll a kártérítés megállapításának középpontjában.

2016. május 3.

Felségsértés a XXI. században? – Az Erdogan-ügy jogi háttere

Egy elavult német büntetőjogi szabály lehetővé tette, hogy a török elnök büntetőeljárást kezdeményezzen egy német humorista ellen, aki a német közszolgálati televízió egyik adásában kritizálta a politikust.  Nem meglepő, hogy az autoriter rezsimek vezetői jogi eszközökkel próbálják elhallgattatni az őket érő kritikát, az azonban már annál inkább, hogy a német kormányfő, Angela Merkel hozzájárult az eljárás megindításához.

2016. május 2.

A tisztességes eljárás elve Strasbourgban

Cikkünkben azt járjuk körül, hogy mit is jelent valójában és miből áll a tisztességes eljárás elve, illetve hol a helye az Európai Emberi Jogi Egyezményben?