Világjogász

A gyermekek jogellenes külföldre vitele
2024. február 28.

A gyermekek jogellenes külföldre vitele

Európai előírások és konkrét nemzeti jogszabályok összevetéséről döntött az EU Bírósága egy különösen érzékeny témában, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Lényege a visszavitel iránti kérelmek elbírálására vonatkozó, a gyermekek érdekeit szolgáló gyors eljárások biztosítása.

Háttérzene sugárzása a repülőgépen
2024. február 14.

Háttérzene sugárzása a repülőgépen

Az unió bírósága egy romániai szerzői jogi jogvitára tett pontot, melynek középpontjában a repülőgépeken és vonatokon háttérzeneként sugárzott zeneművek „jogállása”, és az attól függő díj megfizetése állt..

A motoros szán és a menetíró-készülék esete
2024. január 31.

A motoros szán és a menetíró-készülék esete

Az alábbi, az unió bírósága elé került ügy egy izgalmas jogértelmezési vita nyomán bontakozott ki a tachográf-használatra vonatkozó előírások alkalmazásának vonatkozásban.