Több autonómiát az önkormányzatoknak!


Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által jóváhagyott új jelentésben két jelentéstevő aggodalmát fejezte ki Magyarország helyi közigazgatásának egyértelmű központosítása, a hatékony konzultáció hiánya és a központi kormányzatnak az önkormányzati igazgatásba való jelentős beavatkozása miatt.


A jelentés szerint a helyi önkormányzatoknak további problémákkal is szembe kell nézniük, mint a rendelkezésére álló pénzügyi források és a megfelelő munkaerő hiánya.

“Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy valódi regionális önkormányzati rendszer nincs Magyarországon, mivel a megyei önkormányzatoknak nincsenek jelentős jogköreik és semmilyen pénzügyi autonómiával nem rendelkeznek” – tette hozzá Marc Cools, belga (L, ILDG) jelentéstevő.

A jelentés ugyanakkor elégedett Budapest pozitív helyzetével. A helyi önkormányzatok is élvezhetik az egyesülési szabadságot, hogy közösen képviseljék érdekeiket, és a nemzeti kisebbségek számára is adott a lehetőség a kulturális identitásuk védelmére és fejlesztésére, önálló helyi önkormányzatokat hozhatnak létre. “E szabadságjog lehetővé teszi a nemzeti kisebbségek számára a kulturális érdekeik képviseletét mind helyi, mind országos szinten” – fejtette ki Jean-Pierre Liouville, francia (R, SOC / G / PD) jelentéstevő.

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa felhívta a magyar hatóságokat, hogy szüntessék meg a „centralizációs tendenciát” és biztosítsák a tisztességes és hatékony konzultációs folyamatot a Helyi és Regionális Önkormányzatok Chartájának 4.6 cikkével összhangban, valamint korlátozzák a helyi és regionális ügyekbe való központi kormányzati beavatkozást.

A jelentéstevők mindemellett javasolták, hogy a nemzeti hatóságok biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a helyi önkormányzatoknak, miközben lehetővé teszik számukra a helyi adók kivetését és az adómérték meghatározását.

(coe.int)
Kapcsolódó cikkek

2022. január 18.

A fizetett szabadság és a túlórapótlék viszonyát értelmezte az EUB

Az EUB azt vizsgálta, hogy ellentétes-e az uniós joggal, ha a kollektív szerződés kizárja a fizetett szabadság időtartamát a ledolgozott munkaidőért járó túlórapótlék számításából és ezzel potenciálisan visszatartja a munkavállalót a szabadság kivételétől.