Több autonómiát az önkormányzatoknak!

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által jóváhagyott új jelentésben két jelentéstevő aggodalmát fejezte ki Magyarország helyi közigazgatásának egyértelmű központosítása, a hatékony konzultáció hiánya és a központi kormányzatnak az önkormányzati igazgatásba való jelentős beavatkozása miatt.


A jelentés szerint a helyi önkormányzatoknak további problémákkal is szembe kell nézniük, mint a rendelkezésére álló pénzügyi források és a megfelelő munkaerő hiánya.

“Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy valódi regionális önkormányzati rendszer nincs Magyarországon, mivel a megyei önkormányzatoknak nincsenek jelentős jogköreik és semmilyen pénzügyi autonómiával nem rendelkeznek” – tette hozzá Marc Cools, belga (L, ILDG) jelentéstevő.

A jelentés ugyanakkor elégedett Budapest pozitív helyzetével. A helyi önkormányzatok is élvezhetik az egyesülési szabadságot, hogy közösen képviseljék érdekeiket, és a nemzeti kisebbségek számára is adott a lehetőség a kulturális identitásuk védelmére és fejlesztésére, önálló helyi önkormányzatokat hozhatnak létre. “E szabadságjog lehetővé teszi a nemzeti kisebbségek számára a kulturális érdekeik képviseletét mind helyi, mind országos szinten” – fejtette ki Jean-Pierre Liouville, francia (R, SOC / G / PD) jelentéstevő.

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa felhívta a magyar hatóságokat, hogy szüntessék meg a „centralizációs tendenciát” és biztosítsák a tisztességes és hatékony konzultációs folyamatot a Helyi és Regionális Önkormányzatok Chartájának 4.6 cikkével összhangban, valamint korlátozzák a helyi és regionális ügyekbe való központi kormányzati beavatkozást.

A jelentéstevők mindemellett javasolták, hogy a nemzeti hatóságok biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a helyi önkormányzatoknak, miközben lehetővé teszik számukra a helyi adók kivetését és az adómérték meghatározását.

(coe.int)Kapcsolódó cikkek:


A bírák szólásszabadsága korlátozható
2021. február 25.

A bírák szólásszabadsága korlátozható

Az EJEB elé került ügyben a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság bírája az akkori román főbíróval szemben kritikus véleménycikket publikált. Ebben a rendszerváltás előtt betöltött pozíciójára utalva Ügyész Elvtársnak nevezte a Semmítőszék elnökét, aki részt vett “a szocialista rendszer ellenségeinek kigyomlálásában”.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.
2021. február 25.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás újabb elemeit veszi górcső alá.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért
2021. február 24.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért

Facebook a következő napokban helyreállítja a híroldalakat Ausztráliában, miután a kormánnyal megállapodott abban, hogy módosítják azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríti a közösségi oldalt és a Google-t, hogy fizessen a hírtartalmak megjelenítéséért.

A hír, mint vagyoni érték
2021. február 24.

A hír, mint vagyoni érték

A Microsoft az európai kiadó szervezetekkel összefogva szólította fel az EU-t, hogy kötelezze a nagy techcégeket a híroldalakkal való tárgyalásra.

Ausztrália nem hátrál meg
2021. február 22.

Ausztrália nem hátrál meg

A Facebook elérhetetlenné tette az ausztrálok számára a hazai és külföldi média oldalait, és blokkolta a közösségi oldal felhasználói számára a hírtartalmak megosztását.