Kálmán AttilaSzerző:Kálmán Attila

2018. július 3. Szakma

A fizetési meghagyás alternatívája – Külföldi jogosultak lejárt pénzköveteléseinek érvényesítése

Külföldi cég 2018. január 1-jétől már nem indíthat fizetési meghagyást Magyarországon még magyar jogi képviselő útján sem. Ám mégsem esik el attól a lehetőségtől, hogy a nem vitatott követelését magyar adósával szemben polgári nemperes eljárásban érvényesítse. E szemszögből a fizetési meghagyás alternatívájának tekinthető európai fizetési meghagyás még számos előnnyel rendelkezik.

 

2018. május 29. Szakma

A közalkalmazottnak járó pótszabadságok

A közalkalmazottakat számos pótszabadság illetheti meg attól függően, mely ágazatban, milyen munkakörben dolgoznak. Ebben a rendszerben nem könnyű eligazodni, már csak azért sem, mert míg egyes pótszabadságok kizárják egymást, mások együtt is megillethetik a közalkalmazottat.

 

2018. május 17. Szakma

„Tégy engem békéd eszközévé”

Elsőéves joghallgatóké lett a képzeletbeli aranyérem a Közjegyzők Házában április 23-án megrendezett idei Alternatív Vitarendezési Verseny döntőjében. A European Law Students’ Association és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közös szervezésű megmérettetésének résztvevői kétfős csapatokban mutatták meg tárgyalástechnikai ismereteiket, érdekérvényesítési képességüket, lélekjelenlétüket és kreativitásukat. A versenyrendezők aktív partnereként a Jogászvilág kiadója, a Wolters Kluwer Kft. értékes nyereményeket ajánlott fel a négy legjobb csapatnak.

2018. május 17. A jövő jogásza

Jogászhallgatók és alternatív vitarendezők

Elsőéves joghallgatóké lett a képzeletbeli aranyérem a Közjegyzők Házában április 23-án megrendezett idei Alternatív Vitarendezési Verseny döntőjében. A European Law Students’ Association és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közös szervezésű megmérettetéséről kedden számoltunk be. A mások mellett a Jogászvilág kiadója, a Wolters Kluwer Kft. által is támogatott megmérettetéshez kapcsolódóan az alábbiakban egy-egy villáminterjút olvashatnak a verseny főszervezőjével, egyik zsűritagjával és természetesen a győztes párossal.

2018. május 7. Szakma

A bíróság intézkedési lehetőségei a keresetlevél kapcsán

2018. január 1-jétől a polgári perek szabályait új törvény határozza meg. E törvény a korábbi polgári perrendtartást váltotta fel, a hatályba lépés után indult polgári perekben már az új kódex rendelkezései alkalmazandók. Az új rendtartás számos olyan új jogintézményt vezet be, melyek alkalmazására korábban a bíróságnak nem volt lehetősége. Ide sorolható többek közt a munkajogi jognyilatkozatok és határozatok végrehajtásának felfüggesztése, valamint az ideiglenes intézkedések megtételének lehetősége is.

2018. május 7. Szakma

Kártérítési felelősség az új Ptk. és az új Pp. tükrében

Áprilisban IV. alkalommal rendezték meg a Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferenciáját, melynek kártérítési jogi szemináriumán a kontraktuális és deliktuális felelősség, továbbá az ügyvédi és az egészségügyi szolgáltatók kárfelelősségének gyakorlati kérdéseiről beszéltek az előadók.

2018. május 7. Szakma

A társasági vagyon védelme a vagyonegyesítő gazdasági társaságokban

Idén áprilisban IV. alkalommal rendezték meg a Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferenciát, melynek egyik plenáris előadásán prof. dr. Kisfaludi András egyetemi tanár a társasági vagyon védelmének összefüggéseit járta körül a vagyonegyesítő társaságok vonatkozásában. Kitért egyes elméleti kérdésekre, de meghatározó szerepet kapott a gyakorlat is.

2018. május 7. Szakma

A költségkedvezmények új rendszere a polgári eljárásokban

Idén április 18-án és 19-én negyedik alkalommal rendezték meg a Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferenciát. Dr. Vitvindics Mária beosztott bíró, az Igazságügyi Minisztériumi osztályvezetője előadásában a költségkedvezmények új rendszerét ismertette.