Szigorúbban kontroll a közösségi média felett

Szigorúbb ellenőrzés várható azt követően, hogy az EUB döntése értelmében a tagállamok kötelezhetik a közösségi média szolgáltatókat, hogy az egész világon tegyék elérhetetlenné a jogellenes posztokat. 

Az EUB eljárását az oldalon megjelenő tartalmak feletti szigorúbb kontroll érdekében kezdeményezték. A döntéssel ismét közelebb került az online szolgáltatók szabályozása a hagyományos kiadókéhoz, amely problémákat vet fel.

Az EUB döntése értelmében ugyanis kötelezhetők a közösségi média szolgáltatók, hogy távolítsanak el minden jogellenes tartalmat az egész világon.

A felületet biztosító szolgáltatók, mint amilyen a Facebook is, alapvetően nem tartoznak felelősséggel a felületükön megjelenő jogellenes tartalmakért mindaddig, amíg nem rendelkeznek tudomással a tartalom jogellenességéről, illetve ha késedelem nélkül cselekednek a jogellenes tartalom eltávolítása vagy elérhetetlenné tétele érdekében, amit tudomást szereznek róla.

Az EUB legutóbbi döntése értelmében a közösségi média szolgáltatók kötelesek eleget tenni az állami kötelezésnek és egy kötelező bírósági vagy hatósági döntés esetén el kell távolítaniuk vagy hozzáférhetetlenné kell tenniük a jogsértő tartalmakat.

Az EUB döntése arra is rámutatott, hogy a tagállamok a nemzetközi jog szabályai szerint az egész világra kiterjedően kötelezhetik a internetszolgáltatókat, hogy blokkolják a jogsértőnek tekintett tartalmakat és kizárólag a tagállamok döntésétől függ, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel.

A szólásszabadságért küzdő szervezetek szerint a döntés veszélyt jelent az online tartalmakra és a szólásszabadságra.

Az EUB szerint a döntés nem jelent aránytalan terhet a közösségi média szolgáltatók részére, mivel léteznek olyan automatikus kereső- és szűrőprogramok, amelyek segítenek abban, hogy a közösségi média szolgáltatók be tudják tartani a jog által rájuk rótt kötelezettségeket.

Thomas Hughes aktivista szerint azonban “a közösségi média platformok kötelezése arra, hogy a kontextus vizsgálata nélkül, automatikusan távolítsák el a posztokat sérti a szólásszabadsághoz való jogunkat és csökkenti az online elérhető információkat.” A döntés nem vette figyelembe a technológiai korlátokat, amikor az automatikus szűrőprogramokra utalt.”

“A döntés értelmében egy tagállam bírósága akkor is kötelezheti a szolgáltatót, hogy egy másik államban is távolítsa el a posztot, ha abban az országban az nem minősül jogellenesnek. Ez azért veszélyes gyakorlat, mert egy ország bíróságai dönthetnek afelett, hogy mit látnak egy másik ország felhasználói. Ez visszaélésre ad lehetőséget, főleg a kevésbé demokratikus országok vezetői részére.”

A döntést kérdéseket vet fel, arról is, hogy a Facebook hogyan fogja ellenőrizni a posztok valamely államban való jogszerűségét anélkül, hogy minden egyes felhasználó tevékenységét megfigyelnék.

Egy londoni jogtanácsos szerint ugyanakkor szükség volt a döntésre, mert az EUB felismerte, hogy ha csak a jogsértő tartalom eltávolítására való kötelezést fogadja el, az túl könnyen megkerülhető lett volna. Ezért volt szükség arra, hogy bírósági döntés alapján a hasonló tartalmakat is el lehessen távolítani.

(theguardian.com)

Kapcsolódó cikkek:


A rendőrséghez kerülnek a szabálysértési eljárások
2020. február 26.

Márciustól ismét a rendőrség jár el általános szabálysértési hatóságként, ez könnyebbséget jelent majd az állampolgároknak, akiknek nem kell utánanézniük, hogy az ügyükben vajon járási és kerületi hivatalok vagy a rendőrség az illetékes.

Rendbírság kiszabása kötelező védelem esetén
2020. február 26.

Rendbírság kiszabása kötelező védelem esetén

A védő mulasztása az eljárás elhúzódását eredményezte. A rendbírság kiszabott összege a törvény szerinti minimumhoz közeli mértékű, ezért eltúlzottnak nem tekinthető, vagyis megfelelő szankciója a jelenléti kötelezettség elmulasztásának és elégséges intelem a jövőbeli eljárási kötelezettségek fokozott figyelemmel kísérésére.

A nemzetiségi temetők megőrzéséért állt ki az ombudsmanhelyettes
2020. február 26.

A nemzetiségi temetők megőrzéséért állt ki az ombudsmanhelyettes

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes ebben hangsúlyozza, hogy a temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, valamint a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében.