Elektronikus aláírás és az elektronikus tértivevények


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikkünkben az elektronikus tértivevény előnyeiről, megbízhatóságáról és technikai feltételeiről írunk, segítségként a hétköznapi használathoz.


Bizonyító erejű iratok elektronikus formában

Az elektronikus aláírásról szóló törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint egyéb, az írásba foglalás követelményének megfelelő bizonyító erejű irat is előállítható tisztán elektronikus formában.

Ehhez szükséges az elektronikus aláírás, valamint az irat időpontjára vonatkozó időbélyeg is, amely bizonyítja, hogy az irat abban az időpillanatban már létezett, és az azóta eltelt idő alatt nem változott meg.

Bizonyító erejű okiratok elektronikus formában

Az e-akta csak elektronikus formában létezik, bizonyító erejét is elektronikusan hordozza, ennél fogva nem szükséges az akta papír alapú létrehozása. Az elektronikus formában létrejött aktáknak nincs másolat előállítási költsége, hiszen az korlátlan számban másolható, és minden másolat eredeti példánynak minősül. Például, a végrehajtók esetében ez igen komoly szempont, hiszen egy pénzintézeti megkeresést korábban papír alapon annyi példányban kellett előállítani és postázni, ahány pénzintézetet a végrehajtó meg akart keresni. Elektronikus esetben elegendő egy megkeresést aláírni, és azt több címre is le lehet küldeni.

Legmagasabb szintű adatbiztonság

Az elektronikusan aláírt e-akták bizalmas jellege teljes mértékben biztosított, hiszen az e-akták a címzettek számára titkosításra is kerülhetnek. A titkosított e-aktákat nyugodt szívvel el lehet küldeni a címzettnek az interneten, hiszen ha valaki történetesen ellopja az üzenetet, akkor sem tudja megfejteni.

Ez rendkívül lényeges, hiszen ilyen szintű adatbiztonság papír alapon elképzelhetetlen. A papír alapon küldött iratot bárki elolvashatná, tartalmát megismerhetné, ha „útközben”, például a postán elcseni és kibontja azt.
Általánosságban kimondható, hogy a titkosított e-akta esetében az adatbiztonság maradéktalanul teljesül, nagyságrendekkel nagyobb biztonságot nyújt mind a papír alapú irat.

Elektronikus tértivevény

Az elektronikus tértivevény több mint a postai tértivevény, mivel fontos tulajdonsága, hogy az átvett iratot annak tartalmával együtt azonosítja. Ez azt jelenti, hogy a küldő fél egy elektronikusan aláírt igazolást kap arról a tényről, hogy az általa küldött e-aktát a címzett befogadta. Míg a postai tértivevény csak annyit bizonyít, hogy a címzett átvett egy darab borítékot (amiben lehet, hogy egy üres papír volt), az elektronikus tértivevény azt is bizonyítja, hogy mi volt az átvett irat tartalma.

Más szóval nem lehet az elektronikus tértivevényt egyik küldeményről a másikra rakni, vagy megváltoztatni az elküldött e-akta tartalmát utólag, mert ebben az esetben a tértivevény ellenőrzése negatív eredményt ad, a tértivevény a továbbiakban nem rendelhető össze az irattal.

Elektronikus tértivevények esetén a címzett aláírása és az átvétel időpontja sem hamisítható. Míg a papír alapú tértivevények általában csak egy szignót tartalmaznak, az elektronikus tértivevények egy elektronikus aláírást, amelyből egyértelműen kiderül az aláíró személye, továbbá egy időbélyeget is.

A cikk szerzője a Microsec Zrt.

 

 


Kapcsolódó cikkek

2023. december 6.

A vendégmunkás törvény visszavonásának hatása a harmadik országbeliek foglalkoztatására

A vendégmunkások hazai foglalkoztatásáról szóló törvény 2023. november 1-jén lépett volna hatályba, azonban a Kormány még októberben úgy döntött, hogy a kihirdetett jogszabályt visszavonja és új törvényjavaslatot készít elő. Az érintetti kör mindenesetre továbbra is dolgozhat Magyarországon, foglalkoztatásukra pedig – ahogy eddig is – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.) szabályai vonatkoznak.