Bejegyzések helyi adó címkével

2021. szeptember 23. Szakma

AB: alaptörvény-ellenes a konfiskáló jellegű telekadó

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette és elrendelte az alkalmazási tilalmát az Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének „a II. körzetben: 240,- Ft/m2” szövegrészét.

A normavilágosság követelményének érvényesülése a helyi adóknál
2019. december 13. Szakma

A normavilágosság követelményének érvényesülése a helyi adóknál

A helyi adóról szóló önkormányzati rendelet szövegében a normavilágosság követelményét kielégítve egyértelműen és félreérthetetlenül kell meghatározni az adó alanyát, tárgyát, mértékét – a Kúria eseti döntése.   Ami a tényállást illeti, a felperes Csepel önkormányzat területén egy 213 713 m2 területű telekadó-köteles ingatlannal rendelkezett. A helyi adókról szóló rendelet szerint azon a területrészen, ahol a felperes ingatlana volt, 335 Ft/m2 a telekadó összege [„Csepel északi részén húzódó területen (Weiss Manfréd út (209996, 209972, szalagtelek: 209960/3) - a Francia-öböl (209959) - Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (209958, 209995) 335 Ft/m2”]. A jegyző mindezek alapján évi 71 593 855 Ft telekadót állapított meg a felperes terhére. Az alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta.   A kereseti kérelem A felperes szerint az önkormányzati rendeletben foglalt „Csepel északi részén húzódó területen” meghatározás nem rögzíti azon területrész pontos határait, amelynél az adó mértéke 335 Ft/m2, a rendelet nem definiálja pontosan a Csepel északi részének tekintendő területet, mert ezek között összesen hat, a helyrajzi számok alapján beazonosítható ingatlant nevez meg. Ez a megfogalmazás és az alperes értelmezése meglátása szerint a normavilágosság követelményeivel ellentétes. Másodlagos kereseti kérelmében a felperes a Kúria…

Helyi adót érintő ügyben foglalt állást az ombudsman
2019. december 2. Napi

Helyi adót érintő ügyben foglalt állást az ombudsman

Az alapvető jogok biztosához számos panasz érkezik az önkormányzatok által kivetett helyi adókat érintő kérdésekben. Az ezek alapján indított egyedi eljárásokban a felmerülő hatósági ügyviteli problémák mellett több esetben tapasztalható az is, hogy a települések adórendelete vet fel alkotmányossági vagy törvényességi aggályokat. Ezekben az ügyekben az ombudsman elsődlegesen az érintett önkormányzattal és az illetékes kormányhivatallal együttműködésben törekszik a felmerült probléma rendezésére.

Az eu-s jognak megfelelően módosította szabályzatát az Airbnb
2019. július 15. Napi

Az eu-s jognak megfelelően módosította szabályzatát az Airbnb

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a szálláshelyek online piacterét üzemeltető Airbnb az uniós fogyasztóvédelmi hatóságokkal folytatott tárgyalások nyomán továbbfejlesztette és teljes mértékben egyértelművé tette fogyasztói ajánlatainak megjelenítését, összhangba hozva azokat az uniós jogi normákkal.