A magyarországi korlátozott precedensrendszer összhangban van az Európai Unió jogával


Az EUB úgy találta, hogy az indokolási kötelezettség nem képez olyan akadályt, amely megnehezítené a Kúria korábbi határozataitól való eltérést

Az Európai Unió Bírósága (EUB) C-537/22. számon 2024. január 11-én hozott ítélete szerint az európai jog elsőbbségének elve alapján az európai rendelkezések körében a bíróságoknak a saját tagállamuk felsőbírósági jogértelmezésével szemben is az EUB jogértelmezését kell követniük, „[u]gyanakkor az olyan nemzeti szabályozás, amely arra szorítkozik, hogy az alacsonyabb szintű nemzeti bíróságokat az ezen értékelésektől való bármely eltérés indokolására kötelezze, nem ellentétes ezen elvvel” (rendelkező rész 1. pont és indokolás 30. pont). Az EUB úgy találta, hogy az indokolási kötelezettség nem képez olyan akadályt, amely megnehezítené a Kúria korábbi határozataitól való eltérést (indokolás 29. pont).

Az ítélet nem érinti a Kúria tanácsainak azt a kötelezettségét, hogy az EUB új jogértelmezése esetén előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzenek annak érdekében, hogy a Kúria jogegységi határozattal megszüntesse a korábbi, az EUB jogértelmezésével ellentétes határozatainak kötelező erejét.

(A Kúria Kommunikációs Osztálya)
Kapcsolódó cikkek

2021. május 6.

A jogegység érdekében a bíró és a jogalkotó is fontos szereplő – Prof. Dr. Trócsányi László a korlátozott precedensrendszerről

A korlátozott precedensrendszer bevezetésének 1 éves évfordulója alkalmából rendezett online konferenciát a Wolters Kluwer Hungary áprilisban, melynek elsődleges célja a struktúra elméleti és gyakorlati vonatkozásainak, a felhalmozódó tapasztalatoknak a megvitatása volt. Cikksorozatunkban a webináriumon elhangzott előadások rövid összefoglalóit olvashatják.
2021. április 29.

A szabályozó precedensek halála? – Egy éves a korlátozott precedensrendszer Magyarországon

A Wolters Kluwer Hungary Kft. 2021. április 14-én a korlátozott precedensrendszer bevezetésének 1 éves évfordulója alkalmából rendezett online tanácskozást, melynek elsődleges célja a struktúra elméleti és gyakorlati vonatkozásainak, a felhalmozódó tapasztalatoknak a megvitatása volt. Cikksorozatunkban a webináriumon elhangzott előadások összefoglalóit olvashatják. Elsőként Prof. Dr. Badó Attila, az SZTE-ÁJK intézetvezető egyetemi tanára világít rá az angolszász és a római-germán precedensrendszer különbségeire.