Esélyegyenlőség a munka világában Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Szociális Jogok Európai Bizottsága (ECSR) közzétette 2020-as jelentéseit az Európai Szociális Chartának a foglalkoztatás és a képzés terén érvényesülő esélyegyenlőségre vonatkozóan.

A jelentéstételi eljárás keretében a bizottság 349 megállapítást fogadott el 33 állam vonatkozásában, amelyek közül 152 volt elmarasztaló és 97 esetben állapították meg a Charta megfelelő alkalmazását. 100 esetben a bizottság információhiány („halasztások”) miatt nem tudta értékelni a helyzetet.

Az ECSR összesen 33 országot vizsgált tavaly, köztük Magyarországot is.

Forrás (www.coe.int)

Az ECSR kiemelte, hogy a fogyatékkal élők körében tapasztalható a szegénységi ráta fontos mutatója annak, hogy mennyire sikeresek a függetlenséghez, a társadalmi integrációhoz és a közösség életében való részvételhez való jogok biztosítása érdekében tett az állami erőfeszítések.

Az államok azon kötelessége, hogy intézkedéseket hozzanak a fogyatékossággal élő személyek teljes társadalmi beilleszkedésének és a közösség életében való részvételének előmozdítása érdekében, szorosan kapcsolódik a körükben tapasztalható szegénység enyhítésére és felszámolására irányuló intézkedésekhez. Az ECSR számos visszatérő hiányosságot azonosított az egyes országok arra irányuló erőfeszítéseiben is, hogy mindenki számára biztosítsák az egyenlő feltételekkel való hozzáférést a munkához.

Rávilágított olyan problémákra, mint a foglalkoztatási diszkriminációval szembeni elégtelen védelem és egyes államok képtelenek garantálni a férfiak és a nők egyenlőségét, különösen az egyenlő munkáért egyenlő bér elvére.

Az ECSR azt is jelezte, hogy hiányzik a nemek közötti béren alapuló megkülönböztetés eseteiben a bizonyítási teher eltolódását előíró jogszabály. A bizottság olyan eseteket is feltárt, amikor az államok nem tettek meg mindent a kényszermunka és a kizsákmányolás megakadályozására, az áldozatok védelméért, az elkövetett bűncselekmények hatékony kivizsgálásáért és a kényszermunkával kapcsolatos bűncselekményekért felelős személyek megbüntetésére vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében.

Egy másik, a jelenlegi járványhelyzetben különösen releváns kérdés az volt, hogy egyes országokban nem voltak különleges intézkedések a tartósan munkanélküliek átképzésére és a társadalomba való visszailleszkedésük biztosítására. Egyes esetekben a munkanélküliség leküzdésére és a munkahelyteremtés ösztönzésére irányuló erőfeszítések tartósan nem megfelelőek. Ezenkívül a bizottság nyilvánosságra hozta Belgium, Bulgária, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország és Portugália tekintetében a határozatok nyomon követésével kapcsolatos 2020-as megállapításokat.

Az ECSR megállapítása szerint az országon nem nyújtottak megfelelő védelmet a nemi, szexuális orientáció alapú vagy etnikai származás alapú megkülönböztetés ellen a foglalkoztatásban. Ezenkívül a külföldi állampolgárok munkavállalását korlátozták. Az államok nem tettek megfelelő intézkedéseket a nemek közötti bérszakadék csökkentéséért, valamint a munkanélküliség leküzdésére és a munkahelyteremtés előmozdítására, illetve a jogellenes elbocsátás anyagi kompenzálása terén.

Az ECSR pozitívumként értékelte, hogy egyes országokban, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvével  kapcsolatban diszkriminációellenes jogszabályokat fogtak el. Több helyen a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó pozitív jogszabályokat fogadtak el és intézkedéseket vezettek be. Egyes országokban pedig olyan szabályozást vezettek be, amely a diszkrimináció esetén a diszkriminációval vádolt félre hárítja a bizonyítási terhet.

(coe.int)

(rm.coe.int)
Kapcsolódó cikkek

2024. március 1.

Uniós szabályok a kritikus hangok elhallgattatására indított perek ellen

Az EU nem hagyja mondvacsinált vádakkal perbe fogni és elhallgattatni az újságírókat, aktivistákat, jogvédőket, tudósokat és szervezeteiket – olvasható az Európai Parlament közleményében. A most elfogadott szabályok a több tagországot érintő esetekre terjednek ki.

2024. február 29.

Uniós számvevőszék: a jogállamisági jelentés ajánlásainak csupán egytizedét hajtották végre teljes mértékben a tagállamok

A 2022-es és a 2023-as uniós jogállamisági jelentés ajánlásainak csupán egytizedét hajtották végre teljes mértékben az EU-tagállamok, alig több mint felüket részben, és több mint egyharmaduk esetében semmilyen előrelépés nem történt – hívta fel az figyelmet az Európai Számvevőszék szerdán közzétett jelentésében.