A végrehajtás felfüggesztésének lehetősége azonnali jogvédelem keretében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Amennyiben a keresettel támadott közigazgatási határozat nem tartalmaz végrehajtható rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre kötelezést), úgy azonnali jogvédelem keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, hatósági ügyben az alperes elutasította a felperes fellebbezését, és helybenhagyta az az elsőfokú végzést, amelyben a hatóság a felperes ügyében indult eljárást megszüntette, figyelemmel arra, hogy az okafogyottá vált.
A felperes az alperes végzésével szemben keresettel élt, amelyben jogszabálysértésre hivatkozással annak megsemmisítését kérte. Keresetlevelében azonnali jogvédelem keretében kérte a keresetlevél halasztó hatályának elrendelését.
Ezzel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartás (Kp.) rögzíti, hogy akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet [Kp. 50. § (1) bekezdés]. A (2) bekezdés szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.
A felperes arra hivatkozva kérte az azonnali jogvédelmet, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján a végzés végrehajtása esetén Magyarországot el kellene hagynia.
Az alperes kiemelte, hogy a döntés kiutasítást, illetve országelhagyásra kötelezést nem tartalmaz. Miután nem tartalmaz semmilyen meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló, tűrésre vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget, ezért a halasztó hatály elrendelése kizárt.

Az elsőfokú bíróság döntése
A bíróság elutasította az azonnali jogvédelem iránti kérelmet. Meglátása szerint a keresettel támadni kívánt alperesi határozat nem tartalmaz végrehajtható cselekményt, nem kötelezi a felperest semmilyen magatartásra, semmiféle kötelezettséget nem ró a felperesre, tulajdonképpen országelhagyási kötelezettséget sem konstituál. Miután az alperesi határozat végrehajtható rendelkezést nem tartalmaz, ezért a végrehajtás felfüggesztése azonnali jogvédelem keretében fogalmilag kizárt.

A fellebbezés
A felperes szerint a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása esetén el kellene hagynia az országot, elszakadna a családjától, ez pedig olyan súlyos hátrányt jelentene a számára, amit utóbb az alperesi határozat esetleges megsemmisítése sem tudna orvosolni.

A Kúria megállapításai
A bírósághoz hasonló érvelésre helyezkedett a Kúria is. A Kp. alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A felperes arra hivatkozott, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása esetén el kellene hagynia Magyarország területét. Az alperes döntése a felperes idegenrendészeti ügyében folyt eljárás megszüntetéséről rendelkezett. Ez esetben mind a végrehajtás, mind pedig a végrehajtás felfüggesztése fogalmilag kizárt. Mindezek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

Az ismertetett döntés (Kúria Kpkf.VI.39.567/2021.) a Kúriai Döntések 2021/6. számában 184. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 2017. évi I. törvény 50. §, 51. §.


Kapcsolódó cikkek