Bejegyzések Kp. címkével

A tárgyalás berekesztése és újbóli megnyitása a Kp. alapján
2024. május 31. Szakma

A tárgyalás berekesztése és újbóli megnyitása a Kp. alapján

Amennyiben a bíróság a tárgyalás berekesztését követően a határozathirdetésre kitűzött tárgyaláson a tárgyalást újból megnyitja, úgy gondoskodnia kell a meg nem jelenő fél szabályszerű idézéséről, akként, hogy a tárgyalást elhalasztja és arra a feleket szabályszerűen idézi – a Kúria eseti döntése.

Amíg nincs keresetlevél, nincs per sem
2023. június 23. Szakma

Amíg nincs keresetlevél, nincs per sem

Amíg nem került sor a keresetlevél benyújtására, nem indulhat meg a közigazgatási per, az azonnali jogvédelem iránt előterjesztett kérelem nem keresetlevél, hanem egyéb intézkedést igénylő kezdőirat – a Kúria eseti döntése.

A felek kellő informáltsága a közigazgatási perekben
2023. március 3. Szakma

A felek kellő informáltsága a közigazgatási perekben

A per tárgyaláson kívül történő elbírálása esetén a bíróság köteles a védiratot a felperessel közölni és a további beadványok benyújtására tizenöt napnál nem rövidebb határidőt biztosítani – a Kúria eseti döntése.

Az azonnali jogvédelem
2022. július 8. Szakma

Az azonnali jogvédelem

Amennyiben az alperes döntése végrehajtható rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre kötelezést) nem tartalmaz, azonnali jogvédelem keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye – a Kúria eseti döntése.

Bizonytalan alperes, keveredő pertípus
2022. május 13. Szakma

Bizonytalan alperes, keveredő pertípus

Az alperes személyének tisztázatlansága, az eljárás formájának és a per típusának keveredése az ítélet hatályon kívül helyezésére vezető súlyos jogszabálysértés, amely az elsőfokú eljárás lényeges szabályai megszegésének minősül – a Kúria eseti döntése.