Amikor az öröklés jogszabályba ütközik


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mezőgazdasági földet sokféle módon lehet szerezni, például örökléssel is. Az öröklés – azt gondolhatnánk – korlátok nélkül engedélyezett, hiszen abban az örökhagyó akarata jelenik meg. Ez mégsem igaz mindig.


Törvényes örökléssel bármennyi földet megszerezhetünk

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik a föld tulajdonjogának – ide értve az aranykorona értékben kifejezett, hatósági földkiadási eljárás útján kijelölésre váró részarány-tulajdont is – bármilyen jogcímen, illetve módon történő megszerzése. A törvény meghatározza, hogy mennyi mezőgazdasági földet tulajdonolhatunk akkor, ha földművesek, és akkor ha magánszemélyek vagyunk. Eszerint földművesként nem haladhatjuk meg az ún. földszerzési maximumot, vagyis a 300 hektárt. A föld megszerzésének pillanatában ebbe a maximumba beleszámít a már tulajdonban és a haszonélvezetben lévő föld területnagysága is, így ezeket is figyelembe kell venni a számításkor. Ezzel szemben amennyiben magánszemélyként (azaz nem földművesként)szerezzük a földet, akkor összesen 1 hektárra vagyunk jogosultak, amely esetben a megszerezni kívánt föld területéhez szintén hozzá kell számítani a már birtokunkban lévőt.

Azonban vannak kivételek, amelyekre nem terjed ki a törvény rendelkezéseinek hatálya, ezek között szerepel a mezőgazdasági földek törvényes örökléssel való megszerzése is. Vagyis a törvényes örökléssel történő tulajdonszerzést a földforgalmi törvény nem gátolja, ez azt jelenti, hogy ilyen módon bárki bármennyi termőföldet megszerezhet, nem kell a törvény szerinti egy, és háromszáz hektár határt figyelembe venni.

Ügyvédvilág hírlevél

Friss hírek, szakmai cikkek, bírósági döntések, jogszabályfigyelő.

Kéthetente megjelenő hírlevelünkben összefoglaljuk az elmúlt időszak aktuális változásait, válogatunk értékes szakmai tartalmainkból, valamint tájékoztatjuk a legújabb szakirodalmakról, szolgáltatásokról, képzésekről.

Feliratkozás >>

Mi a helyzet a végrendelettel?

A törvény azonban kivételként csak a törvényes öröklést tartalmazza, ezért felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mi van abban az esetben, ha a mezőgazdasági földet végrendelettel örökölnénk. Sajnos nem tehetünk egyenlőség jelet a különböző öröklési formák között ebből a szempontból, hiszen a törvény egyértelműen kimondja, hogy csak a törvényes öröklés az, ami kivételt jelent a földszerzési szabályok hatálya alól. A végrendeleti öröklés esetében ezért már vizsgálni kell a törvénynek való megfelelést, azaz a szerzési képességet, ezen túl pedig a tulajdonszerzéshez hatósági jóváhagyás is szükséges. Vagyis, ha végrendelettel szeretne valaki mezőgazdasági földet juttatni, akkor ezt csak akkor teheti meg, ha az örökös magánszemélyként, vagy földművesként ezáltal nem éri el a földszerzési maximumot. Továbbá abban az esetben jelenthet kivételt, ha a végintézkedéssel örökösnek kijelölt személy egyben törvényes örökös is.

A földhivatal vizsgál, a közjegyző segítséget nyújt

A földhivatal fontos szerepet tölt be a végintézkedéssel történő földtulajdon szerzésében, ugyanis az illetékes hivatalnak jóvá kell hagynia azt. Ebben az eljárásban vizsgálja, hogy a végrendeleti örökösnek van-e földszerzési képessége. Vagyis, hogy nem lépi- e túl az egy, illetve háromszáz hektár területet. Amennyiben a földhivatal megtagadja a jóváhagyást, abban az esetben a végrendeletnek a föld öröklésére vonatkozó rendelkezése semmissé válik. Természetesen létezik mentesség a jóváhagyás alól, azonban ez csak a fentiekben már írt kivétel esetén lehetséges, amikor a végrendeleti örökös egyben törvényes örökös is. Ebben az esetben a törvényes öröklés a törvény szerint már elegendő a földtulajdon megszerzéséhez.

A közjegyzők jelentős segítséget tudnak nyújtani egyrészt a végrendelet közokiratba foglalásakor, másrészt a hagyatéki eljárás lefolytatásakor, amennyiben felhívják a figyelmet a földforgalmi korlátozásokra és a lehetséges megoldásokra. Ezen felül a hagyatéki eljárásban a végrendelet tartalmával kapcsolatban is a közjegyző keresi meg a jóváhagyásra jogosult hatóságot a végintézkedés szerinti földtulajdonszerzés jóváhagyása végett.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.