Jogszabályfigyelő 2019 – 14. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

E heti összeállításunkban a közjegyzői törvény végrehajtási szabályairól, a büntető tárgyú rendeletek módosításáról és a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló új jogszabályról olvashatnak.

Tartalom:

Módosul a közjegyzői törvény végrehajtási rendelete

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi rendeletek módosítása

Új jogszabály a Közszolgálati Döntőbizottságról

A közjegyzői kamarai hatósági eljárások

Módosul a közjegyzői törvény végrehajtási rendelete

A pályaalkalmassági vizsgálat részletszabályainak a meghatározásával bővül a közjegyzői törvény végrehajtásáról szóló, alábbiakban hivatkozott igazságügyi miniszteri rendelet. Emellett módosulnak a közjegyző helyettesítésével kapcsolatos szabályok, illetve néhány előírás a hatályát veszti 2019. április 15-ével.

Ugyanezen módosító rendelet tartalmazza a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 2. számú melléklete szerinti hagyatéki eljárási igazolás új adattartalmát is.

Joganyag: 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosította: 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

Megjelent: MK 2019/59. (IV. 05.)

Hatályos: 2019. 04. 15.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi rendeletek módosítása

Hat igazságügyi miniszteri rendelet szabályait érinti az alábbiakban hivatkozott 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet. A módosítás folytán az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet szövegének a jelentős része hatályon kívül helyeződik, jelentősebb mértékben változik ugyanakkor a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet (lefoglalt bűnjelek köre, le nem foglalt bűnjelek, bűnjelkezelés, bűnjel megismerése, lefoglalt bűnjelek megsemmisítése, egyes bűnjelekre vonatkozó különös rendelkezések, stb.). A bírósági letétekről szóló és a fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló rendeletek szövegét egy-egy helyen pontosították, illetve kisebb terjedelemben módosították a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet szabályait, végezetül, ugyancsak pontosították az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet (két szakasz tekintetében).

Joganyag: 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/59. (IV. 05.)

Hatályos: 2019. 04. 06.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Új jogszabály a Közszolgálati Döntőbizottságról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályaival összefüggésben és a törvényben kapott felhatalmazás alapján új rendeletben szabályozza a Kormány a Közszolgálati Döntőbizottságra vonatkozó előírásokat. Az új rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Joganyag: 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a Közszolgálati Döntőbizottságról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/58. (IV. 04.)

Hatályos: 2019. 04. 05.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A közjegyzői kamarai hatósági eljárások

Új kormányrendelet rendelkezik a közjegyzői kamarák hatósági feladatainak az ellátásáról, így névjegyzékek vezetéséről, a közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásáról, az igazolványok kibocsátásáról, az irodai tagság engedélyezéséről, a további munkaviszony létesítésével kapcsolatos eljárásról. A rendelet 2019. április 15-én lép hatályba, az előírásait a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Joganyag: 67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/57. (IV. 03.)

Hatályos: 2019. 04. 15.

Megjegyzés: új jogszabály


Kapcsolódó cikkek

2019. április 1.

Jogszabályfigyelő 2019 – 13. hét

Alábbi cikkünkben a 2019/49–53. számú Magyar Közlönyök újdonságai, illetve a Kúria új Pp. konzultációs testülete állásfoglalásai közül válogattunk.
2019. március 25.

Jogszabályfigyelő 2019 – 12. hét

E heti összeállításunkban egy kölcsönszerződésekkel kapcsolatos alkotmánybírósági döntésről ész új bírósági nyomtatványokról olvashatnak.