Jogszabályfigyelő 2019 – 15. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/60–64. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az adatvédelmi előírások módosulásáról, az automataberendezések adóhatósági regisztrációjáról és a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról olvashatnak.

 

Tartalom:

Uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások

Automataberendezések regisztrációja

A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciák

 

Uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások

Több tucat törvény módosítását tartalmazza az a törvénycsomag, amely az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében született. A módosítások túlnyomó többsége a törvénycsomag kihirdetését követő 15. napon (2019. április 26.) lép hatályba. Az alábbiakban néhány fontosabb változásra hívjuk fel a figyelmet.

A foglalkoztatási törvény alapvetően az állami foglalkoztatási szerv adatkezelési szabályai tekintetében módosult, a csődtörvényben pedig főként a felszámolói névjegyzéket vezető szerv által a hatósági ellenőrzési tevékenysége keretében történő adatigénylés, adatkezelés szabályai változtak, illetve pontosították a hitelezői nyilvántartás adatait, de módosultak az elektronikus árverés során a felszámoló által teljesítendő adatvédelmi feladatok is.

A végrehajtási törvény kiegészült az ún. Integrált Végrehajtási Rendszerrel (a továbbiakban: IVR) kapcsolatos szabályokkal. Az IVR a Végrehajtói Kar hivatali szerve által fejlesztett és működtetett, egységes informatikai ügyintézési rendszer, amelynek a használata a Kar hivatali szervei és a végrehajtók számára is kötelező. A végrehajtók e rendszeren keresztül kötelesek az „ügyviteli, irat- és pénzkezelési feladatait, elektronikus megkereséseket, tájékoztatásokat” kötelesek elvégezni.

Ugyancsak módosultak a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény és a munka törvénykönyve szabályai. Ez utóbbi jogszabály esetében változtak a munkáltatónak a munkaviszonnyal kapcsolatos munkavállalói adatok kezelésére vonatkozó feladatai (külön alcím alatt szabályozva). Fontos e körben kiemelni, hogy a módosítás az adatkezelés vonatkozásában írásbeli tájékoztatási kötelezettséget ír elő a munkáltató számára, továbbá, hogy bővült, esetenként pontosabbá vált a szabályozás a munkavállaló magatartásának ellenőrzése, a munkavállaló által használt számítástechnikai eszköz ellenőrzése tekintetében. Szintén a foglalkoztatást és a foglalkoztatói feladatokat érinti a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény módosítása.

A szerzői jogi törvény tekintetében a felhasználási engedélyre és az árva mű felhasználására, illetőleg az önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó előírások változtak. (A Magyar Közlöny alábbiakban hivatkozott száma tartalmazza az árva mű felhasználásának részletszabályairól szóló kormányrendelet fentiekkel összefüggő módosítását is.) A társasházi és a lakásszövetkezeti törvények esetében pedig csupán egy-egy szakaszt, a kamerarendszerrel összefüggő rendelkezéseket érinti a törvénymódosító csomag.

A kereskedelemről szóló törvény egyetlen, ugyanakkor fontos és sokakat érintő előírással egészült ki. E szerint a személyes adatok védelme érdekében a kereskedő a köteles a vásárlók könyvébe történt bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítani a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, és azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrizni.

Jelentősen módosult a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény a járműveken történő elektronikus megfigyelés, a képfelvételek kezelése tekintetében, ellenben csupán egy bekezdést érintően változott a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény (a nemperes eljárás során megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan). Végezetül megjegyezzük, hogy kis mértékben, de változott az adatvédelem alapjogszabályát jelentő infotörvény is.

Joganyag: 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos: 2019. 04. 26., 2019. 05. 12.

Megjegyzés: 86 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Automataberendezések regisztrációja

Az élelmiszer-értékesítést végző automataberendezésekre vonatkozó regisztrációs kötelezettséget az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás kiterjesztette valamennyi automataberendezésre. Átmeneti rendelkezés írja elő ugyanakkor, hogy a hatálybalépésekor (2019. április 13.) működő berendezések esetében 2019. június 30-áig kell az adóhatósághoz a bejelentést megtenni, ugyanakkor a 2019. április 13-át megelőzően már bejelentett élelmiszer-értékesítést végző automataberendezések mentesülnek az ismételt bejelentés alól.

Joganyag: 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Módosította: 2019. évi XXVI. törvény

Megjelent: MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos: 2019. 04. 13.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciák

A bíróságok szervezetéről szóló törvényt, a közigazgatási bíróságokról szóló törvény, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló törvény módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabály, elsősorban a kinevezési, pályázati szabályokat illetően.

Joganyag: 2019. évi XXIV. törvény a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról

Módosította:

Megjelent: MK 2019/61. (IV. 09.)

Hatályos: 2019. 04. 17., 2020. 01.01.

Megjegyzés: új jogszabály


Kapcsolódó cikkek

2019. április 8.

Jogszabályfigyelő 2019 – 14. hét

E heti összeállításunkban a közjegyzői törvény végrehajtási szabályairól, a büntető tárgyú rendeletek módosításáról és a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló új jogszabályról olvashatnak.
2019. április 1.

Jogszabályfigyelő 2019 – 13. hét

Alábbi cikkünkben a 2019/49–53. számú Magyar Közlönyök újdonságai, illetve a Kúria új Pp. konzultációs testülete állásfoglalásai közül válogattunk.