Jogszabályfigyelő 2019 – 20. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2019/80–86. számú Magyar Közlönyök újdonságai és hazai szakmai portálokon megjelent közlemények közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a vagyonvédelmi rezsóóradíjról, a civil szervezeti beszámolókról és az európai kezdeményezés új szabályairól olvashatnak.

 

Tartalom:

Vagyonvédelmi rezsióradíj

Civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése

Új EU rendelet született az európai polgári kezdeményezésről

 

Vagyonvédelmi rezsióradíj

A 2019-es évben nettó 2336 forint/óra összegre emelkedik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj, azzal, hogy az új óradíjösszeget az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépését (2019. július 14.) követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti ugyanakkor a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet.

 Joganyag: 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Módosította:

Megjelent: MK 2019/83. (V. 15.)

Hatályos: 2019. 10. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése

A bírósági portálon közzétett közleményben hívja fel a figyelmet a bírósági szervezet a civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezésére vonatkozó május 31-ei határidő közeledtére. A beszámolókat, azok közhasznúsági mellékleteivel együtt fő szabályként elektronikus úton (Ügyfélkapun, Cégkapun keresztül) kell beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz (a továbbiakban: OBH). A közleményben megtalálható az Országos Nyilvántartási Iroda telefonos és e-mail elérhetősége is, ahol az érintettek felvilágosítást kaphatnak a benyújtással kapcsolatos kérdéseikre.

Egy, ugyancsak a bírósági portálon elérhető korábbi közlemény szerint a Civil Marketing Kft. nevében eljárva számos civil szervezetet kerestek meg az OBH-ra hivatkozással a beszámolók felülvizsgálatára, ellenőrzésére vonatkozó ajánlattal. Fontos tudni azonban, hogy az OBH a jelzett társasággal semmilyen együttműködést nem kötött, ezért a közleményben kérik az érintetteket, hogy az ilyen tartalmú megkeresésekről, azok elutasítása mellett, haladéktalanul értesítsék az illetékes törvényszéket vagy nyomozó hatóságot.

Közlemény szövege és az Országos Nyilvántartási Iroda elérhetőségei itt találhatók meg.

Joganyag:

Módosította:

Megjelent: www.birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: közlemény

Új EU rendelet született az európai polgári kezdeményezésről

Az alábbiakban hivatkozott, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 rendeletének a preambulumában foglaltak szerint a rendelet célja egyebek mellett, hogy „az európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye. […] Elő kell segítenie továbbá a lehető legtöbb polgár részvételét az Unió demokratikus döntéshozatali folyamatában.”

Az európai polgári kezdeményezés „egy újszerű és egyedülálló eszköz, mely lehetővé teszi, hogy az EU lakosai egymással összefogva jogalkotási javaslat kidolgozására kérjék fel az Európai Bizottságot, és ezáltal irányt szabjanak Európa jövőjének.” – olvasható az Európai Bizottság hivatalos, magyar nyelvű honlapján.

Jelenleg a 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a 1197/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet határozzák meg az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos szabályokat. A 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet azonban – az alábbiakban hivatkozott új jogszabály értelmében – 2020. január 1-jétől a hatályát veszti.

Ezen időponttól kezdődően az európai kezdeményezésekre vonatkozóan az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 rendeletének előírásait kell alkalmazni.

 Joganyag: az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 rendelete az európai polgári kezdeményezésről

Módosította:

Megjelent: HL L 2019/130. (V. 17.)

Hatályos: 2019. 06. 06.

Megjegyzés: közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály 

 

 


Kapcsolódó cikkek

2019. május 13.

Jogszabályfigyelő 2019 – 19. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/75–79. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a kúriai gyakorlatból válogattunk.
2019. május 6.

Jogszabályfigyelő 2019 – 18. hét

E heti összeállításunkban a lakáscélú állami támogatások elszámolásáról és a rászorultság hiányában felvett tartásdíjjal kapcsolatos kártérítési felelősségről olvashatnak.