A nyomozás érdekei fontosabban a nyilvánosságnál

A San Franciscó-i szövetségi fellebbviteli bíróság elutasította annak a határozatnak a visszavonását, amely alapján a Facebook nem volt köteles lehetővé tenni azon felhasználóinak lehallgatását, akiket bűncselekménnyel gyanúsítanak.


Az USA 9. körzetének fellebbviteli bíróságán a három hivatásos bíróból álló testület elutasította az Amerikai Civil Liberties Union és az Electronic Frontier Foundation, valamint több más szervezet azon keresetét, amelyben kérték, hogy a fellebbviteli bíróság kötelezze az elsőfokú bíróságot határozatának nyilvánosságra hozására.

A polgári szabadságjogok képviselőcsoportjai azzal érveltek, hogy bár a lehallgatási kérelmek általában titkosak, de a bírói ítéletek szinte mindig nyilvánosak. Érvelésük szerint a techcégeknek is tudniuk kell, hogy meddig mehetnek el az amerikai hatóságok, hogy kényszerítsék őket a felhasználók megfigyelésére.

A részletek egyelőre tisztázatlanok, de a Reuters már 2018-ban megszellőztette, hogy a megfigyelési törvényt, amely előírja, például a telefonszolgáltatóknak, hogy tegyék lehetővé a rendőrségnek a hívások lehallgatásában, a Facebookra is ki akarják terjeszteni és erre hivatkozással meg akarják szüntetni a Messenger hanghívások végpontok közötti titkosítását.

Az ügyészek egy korábbi perben azzal érveltek, hogy a Facebook megsérti a bíróságot, amikor nem teszi lehetővé a lehallgatásokat, de az ügyben eljáró bíró nem értett egyet ezzel az érveléssel és elutasította a keresetet. A bíró az ítélet indokolását nem hozta nyilvánosságra, de a fellebbviteli bíróság most hatályában fenntartotta ezt a határozatot.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma megpróbálta titokban tartani a véleményt, azzal érvelve, hogy néhány jelenleg is folyó bűnügyi nyomozás érdekeit sértheti a nyilvánosságra hozatal.

A fellebbviteli bíróság szerint nem lehet az ügyben felmerültekhez hasonló dokumentumok általánosan nyilvánosságra hozni, mivel nyomosabb érvek szólnak a nyomozási érdekek védelme mellett.

“Megtagadjuk annak fontolását, hogy a jog biztosítja-e a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét, mivel a hozzáféréshez fűződő érdekek kisebbek, mint a folyamatban lévő nyomozások titkosságának fenntartására irányuló kényszerítő kormányzati érdek.” írták a bírák. A véleményt hivatalosan „nem tették közzé”, vagyis a jövőbeni ítéleteknél nem lehet majd rá hivatkozni.

(reuters.com)Kapcsolódó cikkek:


Sérti az emberi méltóságot a koldulás büntetése
2021. március 2.

Sérti az emberi méltóságot a koldulás büntetése

Az EJEB az emberi méltóság alapvető szempontjait is elemezve egyhangúlag egyezménysértőnek találta az egyedi mérlegelést nélkülöző, általános koldulási tilalmat, amely nincsteleneket kötelez pénzbírság megfizetésére.

A bírák szólásszabadsága korlátozható
2021. február 25.

A bírák szólásszabadsága korlátozható

Az EJEB elé került ügyben a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság bírája az akkori román főbíróval szemben kritikus véleménycikket publikált. Ebben a rendszerváltás előtt betöltött pozíciójára utalva Ügyész Elvtársnak nevezte a Semmítőszék elnökét, aki részt vett “a szocialista rendszer ellenségeinek kigyomlálásában”.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.
2021. február 25.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás újabb elemeit veszi górcső alá.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért
2021. február 24.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért

Facebook a következő napokban helyreállítja a híroldalakat Ausztráliában, miután a kormánnyal megállapodott abban, hogy módosítják azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríti a közösségi oldalt és a Google-t, hogy fizessen a hírtartalmak megjelenítéséért.

A hír, mint vagyoni érték
2021. február 24.

A hír, mint vagyoni érték

A Microsoft az európai kiadó szervezetekkel összefogva szólította fel az EU-t, hogy kötelezze a nagy techcégeket a híroldalakkal való tárgyalásra.