Személyes adatok védelme az online oktatásban

A norvég adatvédelmi hatóság 276.000 euró (3 millió norvég korona) bírságot szabott ki Bergen város önkormányzatára, mert nem gondoskodott az iskolák és a tanulók közötti kommunikációs rendszer megfelelő biztonságáról.


2019 októberében bejelentést tett Bergen önkormányzata az adatvédelmi hatóság részére a személyes adatokkal kapcsolatos incidensről, amelyben előadta, hogy az iskola és otthon közötti kommunikáció új eszközei esetében nem volt megfelelő a személyes adatok biztonsága. A Vigilo nevű eszköz tartalmaz egy modult, ahol az iskola és a szülők weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kommunikálhatnak egymással. Az önkormányzat az eszköz használatba vétele előtt nem alkotta meg és nem tájékoztatta az érintetteket a tanulók és a szülők személyes adatainak biztonságos kezelésére vonatkozó alapvető információkról.

Az adatvédelmi hatóság már tavasszal értesítette az önkormányzatot arról, hogy bírságot kíván kiszabni, a bírság most jogerőre emelkedett.

Bjørn Erik Thon, a norvég adatvédelmi hatóság főigazgatója elmondta, hogy a bírság összegénél figyelembe vették, hogy az önkormányzat nem hajtott végre megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok megfelelő szintű biztonságának elérése érdekében, valamint megsértette a személyes adatok bizalmasságát és integritását.

A határozat hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem alkotta meg és nem adott tájékoztatást a tanulók személyes adatai kezelésének alapvető szabályairól, annak ellenére, hogy a tanulókra vonatkozó személyes adatokat a legmagasabb szintű biztonság mellett lehet kezelni.

Ez vonatkozik azokra a tanulókra is, akik bizalmas vagy szigorúan bizalmas lakcímet regisztráltak a lakcímnyilvántartásban, és akik különösen kiszolgáltatott csoportba tartoznak. Ezeknek a tanulóknak nagy szükségük van a védelemre, és végső soron az életük és az egészségük is veszélybe kerülhetett a jogsértés miatt – tette hozzá a főigazgató.

A személyes adatokat bizalmasan kellett volna kezelni, ehelyett illetéktelen személyek fértek hozzá. Az egyik esetben a “bizalmas címmel rendelkezők” adatait tartalmazó névjegyzéket osztották ki a szülőknek.

A kockázatértékelések nem voltak megfelelőek. Többek között nem értékelték a szülők és gyermekek közötti kapcsolatokra vonatkozó információkhoz kapcsolódó kockázatokat – hangsúlyozta Thon.

(edpb.europa.eu)Kapcsolódó cikkek:


Brit kezdeményezés az üldözött török ügyvédekért
2020. október 27.

Brit kezdeményezés az üldözött török ügyvédekért

„Az őrizetbe vettek közül sokan kínzásoknak, magánzárkában zárásnak, valamint az egészségügyi ellátások és jogi segítség megtagadásának vannak kitéve. Néhányan meg is haltak a letartóztatásuk ideje alatt”- közölte a jogvédő szervezet.

Elállási jog a fogyasztói hitelmegállapodásban
2020. október 27.

Elállási jog a fogyasztói hitelmegállapodásban

A vevő elállási jogának kérdéskörét vizsgálta a fogyasztói hitelmegállapodás vonatkozásában az Európai Unió Bírósága a J. C. kontra a Kreissparkasse Saarlouis-ügyben[1] született ítéletében.