Cégvilág

2014. május 7.

Mit ellenőriz a Munkaügyi Hivatal idén?

Március-áprilisban már megtörtént a védett munkavállalók ellenőrzése, de milyen további célvizsgálatokra számíthatnak még a Munkaügyi Hivatal részéről 2014-ben a munkaadók?

2014. május 6.

Jogsértően működő kölcsönbeadó igénybevételének veszélyei

A beszállítók kiválasztása során még a közbeszerzések esetén is a legfőbb szempont a legjobb ár. Ha azonban ez kizárólagos elbírálási szemponttá válik egy munkaerő-szolgáltató kiválasztása során, a munkaviszonyokra vonatkozó speciális felelősségi szabályok miatt az ajánlatkérő a remélt megtakarítás sokszorosát bukhatja el a teljesítés során, ha figyelmen kívül hagyja az ajánlattevő jogszabályoknak megfelelő működésének vizsgálatát.

2014. május 6.

Nemzetközi munkaerő-mobilitás, a tehetségmenedzsment elitje

A külföldi tanulási és munkavállalási lehetőségekkel felismerték a cégek, hogy a dolgozók külföldi munkatapasztalataiból hogyan profitálhatnak. Egy cég számára a nemzetközi munkaerő-mozgatás komoly befektetés, amelynek azonban a sokszorosa megtérülhet, amennyiben a folyamat megfelelő és a karriertervezés előremutató – tudtuk meg Szende Csaba HR-vezetőtől.

2014. május 1.

Így változott a pedagógusok besorolása

2014. március 26-án módosult a pedagógusok előmenetelére és foglalkoztatására vonatkozó végrehajtási rendelet. A módosítások legnagyobb része a pedagógusok besorolását, minősítését érinti, ideértve a Pedagógus I. fokozatba való előrelépéshez teendő minősítő vizsgára, illetőleg a Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítő eljárásra való jelentkezés feltételeit, a vizsga lebonyolítását, illetve a gyakornoki idő szabályait. Amint látható a részletekből, a rendeletalkotás célja a gyakorlatban felmerült kisebb problémák, illetve jogszabály-szövegezési pontatlanságok kijavítása – érdemi, koncepcióváltást jelentő változtatásokat nem találunk a szabályok között.

2014. április 29.

Munkaerő-kölcsönzés és az áfa

Az Áfa törvény a munkaerő-kölcsönzés fogalmát nem ismeri, illetve nem határozza meg, ezért a munkaerő-kölcsönzés keretében megvalósuló ügyletek kapcsán felmerülő áfakötelezettség szempontjából először a vonatkozó munkajogi szabályozást kell megvizsgálni. A munkajogi szabályok alapján határozható meg a fenti ügyletek tartalma, illetve jellegadó tartalma, melynek ismeretében az Áfa törvény egyes rendelkezéseinek a munkaerő-kölcsönzés jogintézménye tekintetében történő alkalmazása is tisztázható. Az Áfa-kalauz írása.

2014. április 28.

Nagyobb-e a kölcsönzött munkavállalók védelme?

A 2012. július 1. napján hatályba lépő új munka törvénykönyve a munkaerő-kölcsönzés szabályozását némileg egyszerűsítette, mivel nem ismétli meg a hagyományos munkaviszony kölcsönzésre is értelemszerűen irányadó szabályait. Jelen írásban néhány, korábban nem létező szabályt ismertetünk, amelyek a munkaerő-kölcsönzés útján foglalkoztatott munkavállalókat „húsbavágóan” érinthetik.

2014. április 25.

Lehet-e elkötelezett egy kölcsönzött dolgozó?

Napjainkban egyre népszerűbb foglalkoztatási forma a munkaerő-kölcsönzés. Mivel a munkaerő-kölcsönzés olyan atipikus munkajogviszony, amelyre a hagyományos munkaviszony jellemzői csak részben érvényesek, felmerül a kérdés, miként alakul a munkavállaló viszonyulása a munkáltatóhoz, ha ilyen keretek között kerül foglalkoztatásra. Felmerül továbbá az is, hogy mit tehet a munkát adó fél annak érdekében, hogy a dolgozó lelkesen, motiváltan és elkötelezetten viszonyulva feladataihoz éppúgy minőségi szinten dolgozzon, ahogyan az egy tipikus munkaviszony keretei között is elvárt lenne.

2014. április 24.

Nem javult a cégek munkaügyi fegyelme

A munkaügyi vizsgálatok 70-80, a munkavédelmi vizsgálatok több mint fele végződik szabálytalanság megállapításával – adta hírül a feketelista.hu.

2014. április 23.

A továbbkölcsönzés tilalma a gyakorlatban

Mind a korábbi, mind a hatályos munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályozás tartalmazza a továbbkölcsönzés tilalmát. Ennek a tilalomnak a tartalmát mutatjuk be az alábbiakban egy jogeseten keresztül.