Cégvilág

2014. január 22.

Egyszerűbb az EU-n kívüliek munkavállalása

Idén január elsejétől változott a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának engedélyezése. Az összevont engedélyezési eljárást a harmadik országbeli állampolgár kérheti, míg a munkavállalási engedélyezési eljárás alanya továbbra is a foglalkoztató. A munkavállalási engedély és a tartózkodási engedély egyablakos eljárásban adják ki.

2014. január 21.

Járhatnak bölcsibe a gyeden lévő munkavállalók gyermekei

Minden gyeden és gyesen lévő szülő beadhatja bölcsődébe gyermekét ha újra munkába áll, és a gyermek már elmúlt egyéves – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális és családügyért felelős államtitkársága.

2014. január 21.

Felmondási tilalmak az új Mt.-ben

A felmondási tilalmak és korlátozások körét a jogalkotó mindenkor az aktuális jogpolitikai, szociálpolitikai elvárások mentén határozza meg. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) lényegesen szűkítette a felmondási tilalomra jogosító eseteket és igyekezett objektivizálni a felmondási korlátozás felmerülésekor követendő eljárást. Az új Mt. szabályozása figyelembe vette a korábbi bírói gyakorlatot akként, hogy egyértelművé tette mi az, amit a korábbi bírói gyakorlatból nem kíván átvenni és e körben határozott szabályokat fogalmazott meg.

2014. január 20.

Fegyelmezési lehetőségek az új Mt. alapján

Mit tegyünk azzal a kötelezettségszegő munkavállalóval, aki súlyosabb vétséget követ el annál, amit egy egyszerű figyelmeztetéssel el lehet intézni, viszont felmondani sem akarunk neki? Ezekre a helyzetekre alkalmazhatóak a fegyelmi büntetések, amelyekkel a munkaviszony fenntartása mellett, de a figyelmeztetésnél erősebben fejezi ki rosszallását a munkáltató. Például akkor, ha munkavállaló csak egyetlen esetben késik, vagy hosszú évek kifogástalan magatartása után egyszer alkoholos állapotban jön dolgozni.

2014. január 17.

13 milliárd jut munkahelyteremtésre

Várhatóan mintegy 6500 új munkahely létesítéséhez, valamint további 12 ezer már meglévő álláshely megőrzéséhez járul hozzá a kis- és közepes vállalkozások számára indított munkahelyteremtő pályázati program – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

2014. január 16.

Whistleblowing: ha önkényes a főnök

Jelentős változás történt a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerek („whistleblowing”) hazai szabályozásában, mivel ez év január 1-jén hatályba lépett a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV törvény. Az új jogszabály a korábbinál jóval részletesebben, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre is kiterjedően szabályozza a magánszférában működő visszaélés-bejelentési rendszereket.

2014. január 15.

Munkaidő nyilvántartása beléptetőrendszerrel

Cégünk számtalan szolgáltatást nyújt dolgozóinak, ezek egyike a céges edzőterem, mely az iroda területén helyezkedik el, és amelyet dolgozóink munka után este, sőt hétvégén is látogathatnak. Mivel számos dolgozónk a napi 8 óra munkaidőnél lényegesen több időt tölt az iroda területén, munkaidő-nyilvántartásuk nem egyezik meg a beléptető rendszer adataival, amely csak a reggeli – főkapun történő – belépést és az iroda területének elhagyását rögzíti. Kérdésem, hogy munkaügyi ellenőrzés esetén nem kerülhetünk-e kellemetlen helyzetbe?

2014. január 11.

Az EB javítaná a gyakornokok esélyeit

Az Európai Bizottság december elején iránymutatást terjesztett elő annak érdekében, hogy a gyakornokok biztonságos és méltányos körülmények között szerezhessenek magas színvonalú munkatapasztalatot és nagyobb eséllyel találjanak jó munkát. A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat mindenekelőtt arra szólítja fel a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a nemzeti jog és gyakorlat, valamint az iránymutatásban rögzített elvek összhangjáról, akár jogszabályaik kiigazításával.

2014. január 10.

Mire köteles a munkavállaló? II. rész

A munkavállalót a munkaviszony alapján terhelő kötelezettségek katalógusszerű, mindenre kiterjedő felsorolását nem találjuk meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései között. Az Mt. 6–8. §-a megállapítja a munkavállalóval szemben támasztott általános magatartási követelményeket, illetőleg a munkaviszonyból származó alapvető munkavállalói kötelezettségeket ismerteti az Mt. 52. §-a. A törvényi rendelkezések mellett azonban a bírósági gyakorlatot is figyelembe kell venni, hiszen az egyes ügyekben hozott határozatok „töltik meg tartalommal” az Mt. idézett rendelkezéseit, a konkrét ügyekben adnak iránymutatást a munkavállalóval szemben támasztható elvárásokról.

2014. január 10.

Jelentős fejlődés az elektronikus ügyintézés

A vállalkozók számára az interneten keresztül történő ügyintézés napjainkban már elkerülhetetlen. A szabályok sokféleségére tekintettel, (bevallások, kérelmek, bejelentések stb.) az elektronikus ügyintézés jelentős fejlődésként értékelhető és megkönnyíti az adózó munkáját.