Cégvilág

2013. október 28.

A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés szabályai az Európai Unióban

Jelen írásunkban a munkaerő-kölcsönzés azzal az esetével foglalkozunk, amikor a munkaszerződés ugyan azonos honosságú felek között jön létre, de a munkavállaló egy másik tagállamban letelepedett kölcsönvevőnél kerül foglalkoztatásra (a továbbiakban ezt értjük nemzetközi munkaerő-kölcsönzésen).

2013. október 24.

A munkaerő-kölcsönzés uniós követelményei

A munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató vállalkozásoknak különböző feltételeknek, előírásoknak kell megfelelniük az Európai Unió egyes tagállamaiban, ezek a normák leggyakrabban nyilvántartásba vételt, anyagi biztosíték letétbe helyezését, a társasággal kapcsolatos feltételek, erőforrások meglétét kívánják meg. Ezek a feltételek amellett, hogy garanciális szabályok annak érdekében, hogy az állam által meghatározott feltételeknek megfelelve működjenek az ilyen tevékenységet folytató vállalkozások, egyben az adott tagállam piacára való bejutás feltételeit is jelentik. Ez utóbbi vonatkozásban a tagállami szabályoknak tekintettel kell lenniük az Európai Unió szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével, azt korlátozni is csak az uniós szabályok által lefektetett keretek között lehet.

2013. október 22.

Európai Munkavédelmi Hét kezdődött

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) az idén október 21. és 25. között rendezi meg a Munkavédelem Európai Hét eseménysorozatot – közölte a szervezet.

2013. október 21.

A postásokban és a tanárokban bízunk

Csupán minden hatodik ember bízik a politikusokban, a tűzoltók és a postások nimbusza viszont kikezdhetetlennek tűnik. A cégvezetők valamelyest javítottak a válság kitörése óta, de bizalmi tőkéjük meg sem közelíti a tanárokét. Az InfoTandem heti infografikája.

2013. október 21.

A pedagógus életpálya és bevezetésének egyes kérdései

2013. szeptember 1-jén hatályba léptek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [Nkt.] azon rendelkezései, amelyeket még 2011-ben fogadott el az Országgyűlés. A jogalkalmazók számára azonban az utolsó pillanatig bizonytalan volt a szabályozás tartalma, hiszen az Nkt.-t a 2013. évi CXXIX. törvény még augusztusban is módosította, továbbá a végrehajtást szabályozó, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet is csak augusztus legvégén hirdették ki a Magyar Közlönyben. A 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba átszervezett korábbi önkormányzati iskolák pedagógus közalkalmazottai számára a pedagógus életpálya és az ahhoz kapcsolódó illetményemelés tette teljessé az őket érintő átfogó változást. Ám az életpályát és az illetményszabályokat nem csak rájuk, de az önkormányzati fenntartásban maradó óvodákban, valamint a magánszféra (alapítványi, egyházi, magán) intézményeiben munkaviszonyban alkalmazottakra is alkalmazni kell.

2013. október 18.

A társadalmi mobilitás elősegítése a munkaerő-piaci mobilitással

A magyar társadalom röghöz kötött. Történelmileg, attitűdben és munkavállalás szempontjából egyaránt. Hosszú évek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel több kutató, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza e mobilitáshiány. Amíg azonban ez önmagában társadalom elméleti kérdésként jelent meg addig a gazdasági szakemberek nem foglalkoztak a témával, így szociológiai problémaként került egy szűk réteg látókörébe. Ma, amikor a 93 000 nkm-en belül olyan problémákkal kell megküzdeni, hogy az ország észak-nyugati felén munkaerőhiány az észak-keletin pedig munkaerő túlkínálat van, akkor egészen más megvilágításba kerül a mobilizációs képessége a lakosságnak. Cikkemben arra próbálok választ keresni, hogy vajon a munkaerő piaci kereslet-kínálat meg tudja-e mozgatni ezt a társadalmi beidegződést és amennyiben igen, milyen intézkedések adhatnak ehhez további támogatást.

2013. október 16.

Kihívások és kilátások – a közalkalmazotti jogviszony változásai

Számos nagy horderejű változás történt az utóbbi években, nem csupán a munkajog, de általában véve a közszféra szabályozása területén, ami a közalkalmazottakat sem hagyta érintetlenül. Elég, ha csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatályba lépésére, a nyugdíjszabályok változására, a nagy közalkalmazotti ágazatokat érintő rendszerszintű átalakításokra gondolunk. Cikkünkben vissza- és előretekintünk: min mentek keresztül, és vajon mire számíthatnak hazánkban a közalkalmazottak?

2013. október 15.

Melyik ország jogát kell alkalmazni, ha a munkaviszony több országhoz kapcsolódik?

A munkajog alapvetően nemzeti jog, hatálya egy-egy ország területére korlátozódik, ezért ha a munkaviszony több országhoz is kapcsolódik (pl. a munkáltató és munkavállaló személyes joga eltérő vagy a teljesítés helye különbözik a munkaviszonyra egyébként irányadó jog országától), felmerül a kérdés, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni.

2013. október 14.

Jól érezzük magunkat a munkahelyen

A magyar munkavállalók kevésbé elégedettek a munkájukkal, ennek ellenére jobban kijönnek a főnökükkel, kifejezetten baráti a viszonyuk a kollégákkal és jobbnak tartják a munkakörnyezetüket is az uniós átlagnál – derül ki a Profession.hu Munkahelyi Környezet című kutatásából. A közel 2500 válaszadó közül 38 százalék a fizetésével is elégedett volt.

2013. október 14.

A japán vállalati kultúra ördögtől vagy istentől való?

A japán vállalatok jelenléte Magyarországon jelentősnek mondható, hiszen több, mint százharminc japán vállalat működik országunk területén. Ezek között vannak ugyan egészen kicsi kereskedelmi kirendeltségek is, azonban az első öt legnagyobb japán cég munkavállalóinak együttes létszáma így is meghaladja a tizenháromezer főt. A japán vállalati kultúrával kapcsolatos gondolatokat, elképzeléseket, véleményeket mégis a mai napig egyfajta misztifikálás, valamilyen romantikus, vagy éppen ellenkezőleg – minden túlzás nélkül – egyenesen démoni sajátosságokkal való felruházás jellemzi.