Bejegyzések fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény címkével