Bejegyzések a ‘vezető tisztségviselő felelőssége’ címkével ellátva

Hitelezői igények érvényesítése a kényszertörlési eljárásban

A szerző cikkében azt vizsgálja meg, hogy milyen jogi lehetőségei vannak egy kényszertörlési eljárással érintett cég hitelezőjének a követelése érvényesítésére.

A vezető tisztségviselő felelősségének megállapítására irányuló kereset benyújtásának határideje

A vezető tisztségviselő felelősségének megállapítására irányuló kereset a felszámolási eljárás jogerős befejezéséig terjeszthető elő – a Kúria eseti döntése.

Az ügyvezetői felelősségről – 3. rész

A témakört feldolgozó első két cikkben a vezető tisztségviselők társasággal szembeni felelősségét, valamint a vezető tisztségviselők harmadik személyekkel szemben fennálló felelősségét mutattuk be. A cikksorozatunk harmadik – és egyben utolsó – részéhez érve áttérünk a vezető tisztségviselők esetleges büntetőjogi felelősségének átfogó bemutatására.