Vezetői megbízás jogellenes megszüntetése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Kúria kimondta, hogy a bíróságnak csak a rendelkezésére álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból észlelnie.

Az alapügy

A felperes határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban állt az alperesnél. A munkáltató pályázatot írt ki a gépjármű osztályvezetői feladatok ellátására. Sikeres pályázatot követően az osztályvezetői feladatok ellátására a felperes vezetői megbízást kapott. Több mint fél év elteltével a munkáltató új vezetője visszavonta a felperes vezetői megbízását és eredeti szakértői munkakörben foglalkoztatta továbbá a felperest akként, hogy a továbbiakban sem vezetői pótlékot, sem munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt nem folyósítottak a számára.

A felperes a vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítását és illetmény-különbözet megfizetése iránt keresetet terjesztett elő. Az alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság felperes keresetének helyt adott, a határozatot a másodfokú bíróság helybenhagyta.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

A munkáltató az elsőfokú eljárás során nem, csupán fellebbezésében fejtette ki azon álláspontját, hogy a felperes gépjármű osztályvezető munkakörbe történő kinevezése jogszabályba ütközik, a felperes nem rendelkezett megfelelő műszaki végzettséggel az adott vezetői feladatok ellátására, ezért az érvénytelen volt.

Szerinte a vezetői megbízás visszavonása annak észlelése után a jogszabályba ütköző helyzet felszámolására irányuló intézkedés volt azzal, hogy a felperes részére az eredeti, műszaki végzettséghez nem kötött munkakör került felajánlásra. Érvelése alátámasztásaként hivatkozott az EBD.2017.M.12. számú eseti döntésre is, miszerint a kinevezés semmisségét az elsőfokú bíróság hivatalból lett volna köteles észlelni.

Az alperes felülvizsgálati kérelmében ezen túl kifogásolta azt is, hogy amennyiben a másodfokú bíróság észlelte a semmisségi okot, úgy meg kellett volna adnia a feleknek a szükséges tájékoztatást, nem utasíthatta volna el a törvényszék a semmisséggel kapcsolatos fellebbezési érvelést a Pp. 253. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI.28.) PK vélemény 4.a. pontja szerint a bíróságnak csak a rendelkezésére álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból észlelnie. A semmisség megállapíthatósága érdekében a bíróság hivatalból bizonyítást nem folytathat le.

A perbeli esetben az elsőfokú eljárás során nem merült fel adat arra, hogy a felperesnek a járművezetői osztály vezetésére adott vezetői megbízása jogszabályba ütközött, ezért semmis, erre maga a munkáltató sem hivatkozott. A semmisség hivatalból történő észlelése a másodfokú eljárásban is kötelezettsége a bíróságnak, ott azonban abban az esetben merülhet csak fel, ha az elsőfokú eljárás adataiból a semmisségi ok fennállása egyértelműen megállapítható.

A fellebbező fél által előadott új tény, vagy új bizonyíték figyelembevételével a semmisség akkor állapítható meg, ha fennállnak a Pp. 235. § (1) bekezdésében foglalt feltételek. A perbeli esetben mindez nem volt megállapítható. Az elsőfokú eljárás iratanyagából a másodfokú bíróság nem juthatott arra az egyértelmű álláspontra, hogy a felperes vezetői megbízása vonatkozásában semmisségi ok állt fenn, az alperes pedig e körülményre fellebbezésében új tényként, illetve körülményként hivatkozott. Mindezekre tekintettel jogszerűen mellőzte a másodfokú bíróság az érvénytelenség vizsgálatát a másodfokú eljárás során.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 26.

Húsz évi pereskedés után került vissza két értékes műtárgy egy zsidó vállalkozó leszármazottjához Horvátországban

Húsz évi pereskedés után került vissza egy 18. és egy 19. századi francia festő egy-egy értékes műve Andrew Reichsman Egyesült Államokban élő filmproducerhez, akinek zsidó felmenőit 1941-ben az usztasák vezette Független Horvát Állam (NDH) deportálta, vagyonukat pedig elkobozta – írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn.