• Az EUB szerint aránytalanul korlátozza a tőke szabad mozgását az a magyar szabályozás, amely a nem közeli hozzátartozók haszonélvezeti jogát jogszabály által megszüntette és amely a haszonélvezők kártalanítását a polgári jogra bízta.

  föld

  Az EUB szerint aránytalanul korlátozza a tőke szabad mozgását az a magyar szabályozás, amely a nem közeli hozzátartozók haszonélvezeti jogát jogszabály által megszüntette és amely a haszonélvezők kártalanítását a polgári jogra bízta.

 • Vajon indokolt-e a „gépjárművek forgalomban való részvétele” fogalmának alkalmazási köréből kizárni azokat a helyzeteket, melyekben a gépjármű mozdulatlanul áll, és egy más munkához hajtóerőt biztosító gépként szokásos funkciója keretében használják, jóllehet ennek során súlyos, akár halálos baleseteket okozhat?

  Traktor

  Vajon indokolt-e a „gépjárművek forgalomban való részvétele” fogalmának alkalmazási köréből kizárni azokat a helyzeteket, melyekben a gépjármű mozdulatlanul áll, és egy más munkához hajtóerőt biztosító gépként szokásos funkciója keretében használják, jóllehet ennek során súlyos, akár halálos baleseteket okozhat?

 • Uniós alkalmazotti fizetésből, magán- és pártalkalmazott foglalkoztatása miatt feszült a helyzet a francia Nemzeti Front pártban.

  LePen

  Uniós alkalmazotti fizetésből, magán- és pártalkalmazott foglalkoztatása miatt feszült a helyzet a francia Nemzeti Front pártban.

 • Az utóbbi időben Európa több pontján is felerősödtek a szeparatista mozgalmak. Ezzel ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a népek önrendelkezési jogának morális és jogi tartalma nem fedi egymást. Egyidejűleg vitatott a jog alanya, tartalma és korlátai.

  Katalónia

  Az utóbbi időben Európa több pontján is felerősödtek a szeparatista mozgalmak. Ezzel ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a népek önrendelkezési jogának morális és jogi tartalma nem fedi egymást. Egyidejűleg vitatott a jog alanya, tartalma és korlátai.

 • Más tagállamban hozott ítélet érvényének elismerésére vonatkozó bármilyen nemzeti eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy a kölcsönös elismerés elvének megfelelően a más tagállamban hozott döntések – bármiféle „megfeleltetési” eljárás nélkül – közvetlenül figyelembe veendők?

  Európai Unió Bírósága 3

  Más tagállamban hozott ítélet érvényének elismerésére vonatkozó bármilyen nemzeti eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy a kölcsönös elismerés elvének megfelelően a más tagállamban hozott döntések – bármiféle „megfeleltetési” eljárás nélkül – közvetlenül figyelembe veendők?

 • A vizsgázók által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

  konferencia, vizsga, írás

  A vizsgázók által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

 • Sérti a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, ha a magyar hatóságok több mint 8 évig nem tudnak eleget tenni a jogerős ítéletben foglalt gyermekelhelyezés végrehajtásának.

  válás

  Sérti a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, ha a magyar hatóságok több mint 8 évig nem tudnak eleget tenni a jogerős ítéletben foglalt gyermekelhelyezés végrehajtásának.

 • tűzoltó

  2018. március 14. 9:00

  Az Európai Bíróság egy friss ítélete szerint (C518/15.) munkaidőnek kell minősíteni, ha a munkavállaló a munkahelyén kívül áll rendelkezésre munkavégzésre, ám hívás esetén nyolc perc alatt meg kell jelennie a munkahelyén.

  bookmark
 • Rabszolgaság

  2018. március 8. 10:29

  A rabszolgaság, mikor a személyi szabadság megfosztása mellett az egyén más személy tulajdonaként való kezelése, tárgyiasítása is megvalósul. Ezzel szemben a szolgaság a személyi szabadság megtagadásának egy különösen súlyos formája, amely más személy tulajdonaként történő kezelése mellett a munkára kényszerítését is magában foglalja.

  bookmark
 • templom

  2018. február 7. 9:00

  Magyarországon mindeddig kevés figyelmet kapott a menekültválság egyik németországi mellékszála: feléledt egy kihaltnak hitt jogintézmény, az egyházi menedék. A magyar jogászok legfeljebb az egyetemi jogtörténet előadásokról ismerhetik az asylumot, amely az elmúlt évekig Németországban sem volt a mindennapok része. Így meglepő, hogy a politika és a jogásztársadalom is vitatkozik a jogintézmény mibenlétéről.   

  bookmark
 • EJEB4

  2018. február 7. 7:30

  Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) elmarasztalta Görögországot három afgán menekült állampolgár ügyében az Emberi Jogok Európai Egyezmény (a továbbiakban: EJEE) 5. cikkének megsértése miatt. Az ügy lényege, hogy a három kérelmező (a továbbiakban: Kérelmezők), két gyermekkel együtt 2016. március 21-én érkezett Chios szigetére, ahol hotspotban kerültek elhelyezésre. Itt menekültkérelmet nyújtottak be, melyet a görög hatóság három napon belül elutasított és kiutasítási határozatot hozott velük szembe.

  bookmark
 • EJEB

  2018. január 29. 7:30

  Amennyiben a kérelmező Egyezményben foglalt jogának megsértését állapítja meg, az az elmarasztalt államra jogi kötőerővel bír. Az állam az ítélet meghozatalától köteles tartózkodni a jogsértéstől és az EJEB által megállapított igazságos elégtételt köteles fizetni a kérelmező részére.

  bookmark
 • EJEB4

  2018. január 25. 17:30

  Az EJEB megállapította a Magyar Kétfarkú Kutyapárt véleménynyilvánításhoz való jogának megsértését, mivel a mobilalkalmazásukat úgy tiltották be, hogy a korlátozás nem felelt meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének.

   

  bookmark
 • teherfuvarozás

  2018. január 23. 9:00

  Vajon kizárja‑e az uniós szabályozás, hogy a járművezetők a rendszeres heti pihenőidőket a járműben töltsék? A belga államtanács által az Európai Bíróság (EUB) elé terjesztett Vaditrans BVBA kontra Belgische Staat-ügyben a vita tárgyát egy 2014-es királyi rendelet képezte, amely pénzbüntetést ír elő ama tehergépkocsi‑vezetőknek, akik a kötelező heti pihenőidőt a járművükben, és nem más környezetben töltik el.

   

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2018. január 17. 10:00

  Egy svájci nő kezdeményezte az EUB előzetes döntéshozatalra irányuló eljárását azzal kapcsolatban, hogy a második Luganói Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) szerint a svájci békéltető testület, amelyhez a kérelmet benyújtották minősülhet-e az Egyezmény szerinti bíróságnak. A kérdésnek azért volt jelentősége, mert az Egyezmény szerint a kérelemnek a „bírósághoz” való megérkezésével beáll a perfüggőség.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2018. január 16. 9:00

  Az Európai Unió Bírósága elé terjesztett lengyel kérdés lényegében az öröklési jog és a vagyonjog területének elhatárolására irányult. Az ügyben az EUB-nak azt kellett meghatároznia, hogy az érintett vagyontárgy fekvése szerinti jog alkalmazását kizáró rendelkezések alapján megtagadható‑e a dologi hagyományok olyan dologi jogi joghatásának elismerése, amely által az öröklés megnyílásakor a hagyomány tárgyán fennálló tulajdonjog közvetlenül a hagyományosra száll át, amennyiben a hagyomány olyan tagállam területén fekvő ingatlanra vonatkozik, amely a dologi hagyomány ilyen típusát nem, kizárólag csak a kötelmi hagyományt ismeri.

  bookmark
 • Európai Unió

  2018. január 11. 9:00

  Lengyelország és az EU között hosszabb ideje feszült a viszony. A figyelem középpontjában a lengyel igazságügyi reform és ezzel összefüggésben, az Európai Unióról Szóló Szerződés (EUSz) 7. cikke alapján megindított eljárás áll. Példa nélküli eset az európai integráció történetében. Egyedülálló egy másik, kevesebb figyelmet kapott lengyel vonatkozású kötelezettségszegési eljárás, a bialowiezai erdő ügye is. Mindkét eljárás alapvető jelentőségű az európai integráció szempontjából, ezért érdemes őket közelebbről megvizsgálni. 

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!