Jogszabályfigyelő 2023 – 28. hét


Alábbi cikkünkben a 2023/102–105. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban egy közelmúltban elfogadott salátatörvényről, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma létrejöttéről és a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szembeni büntetés-kiszabásról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint a jogrendszer koherenciáját biztosító törvénymódosítások
 2. Augusztusban áll fel az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma
 3. Fiatalkorú elkövető esetében minden esetben alkalmazható más büntetési nem a szabadságvesztés helyett

  

Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint a jogrendszer koherenciáját biztosító törvénymódosítások

Érdekes cím alatt jelent meg az a salátatörvény, amely a szerencsejáték szervezésével kapcsolatos szabályok módosítása mellett több mint tíz más jogszabály, így például a szociális törvény, a honvédek jogállásáról szóló törvény mellett az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény, az E-ügyintézési törvény, az Ákr., a Kit. és a Kbt. szabályait is érinti.

 • Joganyag: 2023. évi LX. törvény a szerencsejáték-szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/105. (VII. 14.)
 • Hatályos: 2023. 07. 22., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2024. 01. 01.
 • Megjegyzés: 15 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Augusztusban áll fel az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma

Az Igazságügyi Minisztériumból történő kiválással 2023. augusztus 1. napján jön létre az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma.

 

Fiatalkorú elkövető esetében minden esetben alkalmazható más büntetési nem a szabadságvesztés helyett

A Btk. 109. § (1) bekezdése speciális tételkeret minimumot határoz meg a fiatalkorú bűnelkövetők tekintetében, így bármely, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén – függetlenül a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeret alsó határától – szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül több is kiszabható – állapította meg a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa.

„Osztotta a Jogegységi Panasz Tanács az indítványozó azon következtetését – és a határozat rendelkező részében is ennek megfelelően döntött – miszerint, ha a Btk. 109. § (l) bekezdés helyes értelme az, hogy az generális és speciális minimum is egyben, akkor – eltérően a felnőttkorú elkövetőktől – az egy hónapos alsó határ nem csak azokban az esetekben irányadó, ha a különös részi büntetési tétel alsó határt nem jelöl meg, hanem bármely bűncselekmény esetében. Ilyenkor az enyhítésre vonatkozó szabályok értelemszerűen nem alkalmazhatók, mivel az a büntetési tételkeret alsó határának a lefelé irányuló átlépését eredményezné, amely azonban fogalmilag kizárt. Emellett helytállóan hivatkozott az indítványozó arra, hogy a Btk. 109. § (l) bekezdésében meghatározott egy hónap mint speciális és generális minimum a jogszabályi rendelkezés teleologikus (céltételező) értelmezéséből is értelemszerűen következik. […] A Btk. 109. § (1) bekezdéséből fakadóan fiatalkorú esetében mindenkor szükségszerűen megvalósul azon feltétel, hogy ha a bűncselekmény büntetési tételének alsó határa nem éri el az egy év szabadságvesztést, és ez minden bűncselekmény esetén tételes jogi alapot ad valamennyi további büntetési nem alkalmazására is. Így szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül több kiszabására is.” {5/2023. JEH határozat Indokolás [101] és [104] bekezdés.} 

 • Joganyag: 5/2023. JEH határozat (Jpe.III.60.043/2022/9. szám) a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi határozata
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/102. (VII. 10.)
 • Hatályos: A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek