Munkajog.huSzerző:Munkajog.hu

2016. november 14. Cégvilág

Globális szabályozás a munkajogban

Egyfelől már-már unalomig emlegetett közhely, hogy manapság minden globalizálódik. Másfelől munkajogászi közhely, hogy a munkajog – és különösen a kollektív munkajog – viszont alapvetően egy adott országhoz, annak jogi kultúrájához erősen kötött, illetve szervesen beágyazott annak munkaügyi kapcsolati hagyományaiba. Ugyanakkor a munkajog is globalizálódik, csak éppen a piaci folyamatokhoz képest sokkal lassabban, talán kissé nehézkesen és óvatosan „tapogatózva”. Jelen írás – és az annak logikáját követő visegrádi előadás – a munkajog ezen globális útkeresési folyamatából villant fel hazánkban még talán kevéssé ismert olyan aktuális fejleményeket, amelyek elméleti síkon kifejezetten tanulságosak, a gyakorlat számára pedig sajátos kihívásokat és lehetőségeket tartogathatnak.

2016. november 8. Cégvilág

Visszaszorulnak a szakszervezetek

Csökkent a szakszervezetek mukahelyi jelenléte, ezzel együtt a szakszervezeti tagok aránya is a munkahelyeken az elmúlt években – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Munkaerőpiaci helyzetkép, 2015 című kiadványából.

2016. november 2. Cégvilág

A munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredő felelősség

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (korábbi) munkajogi kockázattelepítési elvet lényegileg megtartva, az Mt. 166. §-ában részletesen meghatározza a munkáltató vétkességre tekintet nélküli, de kimentési lehetőséget biztosító „általános” kártérítési felelősségét. A törvény a kártérítési jog intézményét rendeli alkalmazni a munkáltató általi jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetében is. Az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A jogalkotó ezzel kifejezetten a kártérítés segítségével rendezi a munkavállaló által érvényesíthető igényeket, amely ebből fakadóan a munkáltatói kártérítési felelősség egy újabb felelősségi ágaként is értelmezhető, hiszen egy meghatározott esetkörre meghatározott kereteket alakít ki. A cikkben e különleges kártérítési csoport legfontosabb szabályait összegzem gyakorlati szempontból.

2016. október 28. Cégvilág

Rendkívüli felmondás helyett közös megegyezés

Amennyiben a munkáltató a rendkívüli felmondás helyett hozzájárul a munkavállaló kérésére a munkaviszony közös megegyezéses megszüntetéséhez, utóbb a felperes azt nem támadhatja azon az alapon, hogy az ő szándéka nem irányult jogviszony megszüntetésre. Jogeset.

2016. október 26. Cégvilág

Bírság várhat a külföldieket foglalkoztató hazai cégekre

A Munka Törvénykönyvének módosítása új kötelezettségeket ró azokra a hazai munkáltatókra, akik egy külföldi cégtől kiküldött munkavállalót foglalkoztatnak. Mind a magyar foglalkoztatóra, mind pedig a külföldi munkáltatóra vonatkozó új szabályok jelentős adminisztratív terhet jelentenek a cégek számára, a rendelkezések teljesítésének elmulasztása pedig komoly bírsággal járhat.

2016. október 25. Cégvilág

A munkáltató személyében bekövetkező változás és a jogviszonyváltás a közszférában

A kormányzati struktúra és a közigazgatás átalakítása aktualitását éli. Napjainkban e folyamat középpontjában a háttérintézmények átszervezése áll. A „karcsúsított” közigazgatási bürokrácia elérése azonban több munkajogi problémát is felvet. Cikkünkben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó szervek személyi állományának „jogutódlásával” kapcsolatban a gyakorlatban felmerülő legfontosabb problémákat vizsgáljuk.

2016. október 25. Cégvilág

Nehezen találnak munkaerőt a magyar munkaadók

A megkérdezett magyar munkaadók 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nehezen talál megfelelő munkaerőt, 32 százalékuk szerint a meghirdetett állásokra nincs jelentkező, 31 százalékuk pedig a szakképzett pályázókat hiányolja – derül ki a ManpowerGroup munkaerőpiaci szolgáltató cég 42 országra kiterjedő legfrissebb felméréséből.

2016. október 21. Cégvilág

Ingyenes vitarendező szolgáltatás indul

November 1-jén indul a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat. A szolgáltatás céljáról és működéséről beszélgettünk Dr. Kun Attilával, Dr. Szabó Imre Szilárddal és Dr. Takács Gáborral.