Cégvilág

Az EB javítaná a gyakornokok esélyeit

Szerző: Elek Lenke
Dátum: 2014. január 11.
Rovat:

Az Európai Bizottság december elején iránymutatást terjesztett elő annak érdekében, hogy a gyakornokok biztonságos és méltányos körülmények között szerezhessenek magas színvonalú munkatapasztalatot és nagyobb eséllyel találjanak jó munkát. A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat mindenekelőtt arra szólítja fel a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a nemzeti jog és gyakorlat, valamint az iránymutatásban rögzített elvek összhangjáról, akár jogszabályaik kiigazításával.

Mire köteles a munkavállaló? II. rész

Szerző: dr. Kozma Anna
Dátum: 2014. január 10.
Rovat:

A munkavállalót a munkaviszony alapján terhelő kötelezettségek katalógusszerű, mindenre kiterjedő felsorolását nem találjuk meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései között. Az Mt. 6–8. §-a megállapítja a munkavállalóval szemben támasztott általános magatartási követelményeket, illetőleg a munkaviszonyból származó alapvető munkavállalói kötelezettségeket ismerteti az Mt. 52. §-a. A törvényi rendelkezések mellett azonban a bírósági gyakorlatot is figyelembe kell venni, hiszen az egyes ügyekben hozott határozatok „töltik meg tartalommal” az Mt. idézett rendelkezéseit, a konkrét ügyekben adnak iránymutatást a munkavállalóval szemben támasztható elvárásokról.

Dióhéjban a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2014. január 9.
Rovat:

A Munka Törvénykönyve a munkáltató alapvető kötelezettségei között előírja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítását, valamint azt, hogy a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkáltató köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Boldogan a munkahelyen

Szerző: Répáczki Rita
Dátum: 2014. január 7.
Rovat:

Talán elsőre idealisztikusnak tűnik a gondolat, de bizony nem irreális elvárás az, ha az ember a munkahelyen is jól akarja magát érezni. Ébren töltött időnk jelentős százalékát töltjük munkával, illetve a munka­helyen, fontos, hogy hogyan telnek ezek az órák. A pozitív pszichológia elkötelezetten hangsúlyozza a boldogság fontosságát. Jelen írásunkban azt gondoljuk át, miként alkalmazhatók ezen irányzat alapelvei a munkahelyi környezetben.

A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezetek

Szerző: Dr. Czeglédy Csaba
Dátum: 2013. december 30.
Rovat:

Napjaikban Magyarországon a diákok, hallgatók jelentős része rákényszerül arra, hogy tanulmányaik folytatásával párhuzamosan munkát végezzen. A szülők munkanélkülisége, a csonka családok számának rohamos növekedése azt okozta, hogy a fiatalok keresetére is szüksége van a családi költségvetésnek, illetve ezen plusz jövedelem nélkül pont a tanulás finanszírozása válna lehetetlenné. Társadalmi érdek tehát a diákok, hallgatók rugalmas és biztonságos keretek közötti munkaerőpiacra lépése. Ennek egyik formája az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás.

Az életkor szerepe a munkajogi szabályozásban

Szerző: dr. Barakonyi Eszter
Dátum: 2013. december 17.
Rovat:

Az életkor mint vizsgálandó terület csupán az elmúlt néhány évben került a figyelem középpontjába. Ennek oka az úgynevezett demográfiai változás, amit sokan az elöregedő társadalom jelenségének is aposztrofálnak. Ez azt jelenti, hogy Európa népessége nem csupán fogy, de egyre inkább elöregszik. Az Eurostat 2013. évi adatai szerint 1992 és 2013 között a 65 év felettiek aránya az EU 27 országokban 14%-ról 18%-ra nőtt (1).  E változások kihatnak az eltartási rátára is, vagyis arra, hogy hány inaktív, azaz eltartandó fő jut az aktív, vagyis munkavállalási korban (15-65 évesek) lévőkre. Természetesen az inaktívak csoportjába nem csupán az időskorúak tartoznak, hanem a gyermekek is, pontosabban a munkavállalási alsó életkort be nem töltött személyek. Tekintettel azonban a születésszámok csökkenésére jelenleg az időskori eltartási ráta növekedésével kell számolnunk. Ez a növekedés a számok tükrében azt jelenti, hogy az EU 27 országokban az időskori függőségi ráta 1992 és 2012 között 21,1%-ról 28,8%-ra nőtt, míg a fiatalkori függőségi ráta ugyanezen időszakban 28,5%-ról 23,4%-ra csökkent (2).  Vagyis egyre kevesebb aktív korúra jut egyre több inaktív korú személy.

Sikeres fogyatékkal élők a munka világában

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. december 16.
Rovat:

Eddig mindenki el tudott helyezkedni valamilyen munkakörben ama fogyatékkal élők közül, akik részt vettek a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület álláskereső klubjának képzésén. A civil szervezet fő célja a látássérültek életminőségének javítása és társadalmi beilleszkedésük elősegítése, melyet integrációs keretek között, azaz más fogyatékossággal élők befogadásával és segítésével valósít meg. Az egyesület szeretne olyan olcsón megvalósítható, hasznos tanácsokat adni a cégeknek, a kisebbektől a multinacionális vállalatokig, melyek révén a munkaadók nem csak a jogszabályi szigorítások miatt, hanem önmaguktól is szívesen alkalmaznak fogyatékkal élő embereket.

Mire köteles a munkavállaló? I. rész

Szerző: dr. Kozma Anna
Dátum: 2013. december 16.
Rovat:

A munkavállalót a munkaviszony alapján terhelő kötelezettségek katalógusszerű, mindenre kiterjedő felsorolását nem találjuk meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései között. Az Mt. 6–8. §-a megállapítja a munkavállalóval szemben támasztott általános magatartási követelményeket, illetőleg a munkaviszonyból származó alapvető munkavállalói kötelezettségeket ismerteti az Mt. 52. §-a. A törvényi rendelkezések mellett azonban a bírósági gyakorlatot is figyelembe kell venni, hiszen az egyes ügyekben hozott határozatok „töltik meg tartalommal” az Mt. idézett rendelkezéseit, a konkrét ügyekben adnak iránymutatást a munkavállalóval szemben támasztható elvárásokról. A továbbiakban az Mt. rendelkezéseihez igazodóan, bírósági ítéleteket ismertetünk, ezeken keresztül igyekszünk bemutatni a munkavállaló kötelezettségeit, a kötelezettség terjedelmét, a kötelezettségek megszegésének lehetséges következményeit.

Kétszer jobban teljesítenek a boldog dolgozók

Szerző: Szilágyi Katalin
Dátum: 2013. december 13.
Rovat:

Csak azok a szervezetek tudnak hosszú távon fennmaradni, amelyek kihasználják a dolgozók kreativitását és tudását. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a munkavállalók a munkahelyükön is boldognak érzik magukat. Sok vezető nem foglalkozik ezzel, pedig kutatások bizonyítják: a lelkesebb munkavállalók nagyobb teljesítményre képesek, a támogató szervezeti kultúra pedig anyagi megtérülést is hoz.