Dr. Kiss Anna cikkei


dr. Kiss Anna  |  2014. augusztus 18. Szakma

Az európai integrációnak morális alapjai vannak. Interjú Paczolay Péterrel, az Alkotmánybíróság elnökével.

Dr. Paczolay Péterrel, az Alkotmánybíróság elnökével arról beszélgetünk, vajon EU-tagságunk milyen változásokat hozott a hazai igazságszolgáltatás hétköznapjaiban, különös tekintettel az Alkotmánybíróság tevékenységére és azokra az európai értékekre, melyeket a történelem nehéz vajúdásában szült, és ezért létüktől eltekinteni ma már nem lehet.

dr. Kiss Anna  |  2014. június 30. Szakma

Fogyasztóvédelem: csak a morgás joga marad?

Pár évvel ezelőtt az Európai Bizottság kilenc vállalatcsoportra szabott ki súlyos pénzbüntetést, mivel azok csaknem tizenöt éven keresztül az Európai Gazdasági Térség területén kartelltevékenységet folytatva (lásd az úgynevezett paraffinviasz-kartell ügyet) megsértették az EK-Szerződés azon cikkét, mely tiltja a versenykorlátozó megállapodásokat. Az Európai Bizottság szerint az érintett cégek felosztották a paraffinviasz-piacot, és meghatározták az árat. (A paraffinviaszt autó-alkatrészeknél, gumiabroncsoknál, papíráruknál, gyertyáknál stb. lehet felhasználni.) Az Európai Bizottság kiszabott büntetése nem volt jelképes, érzékenyen érintette a megbüntetetteket. Vajon ez a hatalmas büntetés tényleg visszatartja-e a cégeket attól, hogy kartelltevékenységet folytassanak? A büntetés önmagában kevés, ha annak nincs súlya. Mert ma is megállja a helyét Posner felvetése, miszerint „a kartelljogi szabályszegőket megbírságolhatjuk 1 dollárra vagy fel is akaszthatjuk őket”. Ebben benne van az is, hogy a tilalmazott magatartástól a súlyos büntetés (ha nem is a halál) jobban visszatart, hiszen a szankciónak arányban kell lennie a társadalomnak okozott költségekkel. Szabó Józseffel most a fogyasztóvédelemről beszélgetünk.

Dr. Kiss Anna  |  2014. április 15. Napi

Érvénytelenség az új Ptk.-ban

Lassan nyolc éve, hogy a kiadó hagyományt teremtett az Ügyvédreggelivel, mely nevéhez híven, a korai órákban indítja útjára az ébresztő gondolatokat. A gőzölgő kávé és a frissen illatozó francia kifli, a croissant is elengedhetetlenül fontos „eszköze” a könnyed hangulatban megrendezett előadássorozatnak, melynek témája legtöbbször az új jogszabályok bemutatása.

Dr. Kiss Anna  |  2014. január 6. Szakma

Új játékszabályok a Budapesti Értéktőzsdén

„Nem a pénz a lényeg, hanem a játszma” – mondja Michael Douglas (mint Gordon Gekko) Oliver Stone Tőzsdecápák: a pénz nem alszik című filmjében. A tőzsde világa sokunknak filmbéli kulisszatitkot rejteget, és nehezen tudunk bepillantani a díszlet mögé. Dr. Dezső Attila ügyvédet, a BÉT felügyelőbizottságának elnökét most arra kérjük, hogy a téma szakértőjeként tegye elérhetővé számunkra e terület kulisszatitkait, főleg annak apropóján, hogy 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde egy új kereskedési rendszert, a Xetrát vezeti be az azonnali piacain.

dr. Kiss Anna  |  2013. november 28. Napi

Az ügyvédi titok áttörhetőségének veszélyei

A már hatodik alkalommal megrendezett Magyar Ügyvédek Napján Darák Péter, a Kúria elnöke kiemelte a joggyakorlat-elemző csoportok munkájának fontosságát, míg Tóth Mihály egyetemi tanár az ügyvédi titok áttörhetőségének jogállami veszélyeire hívta fel  figyelmet.

dr. Kiss Anna  |  2013. október 22. Szakma

Súlyosabb vagy enyhébb? – az időbeli hatály az új Btk.-ban (2. rész)

Az időbeli hatály szabályainak körültekintő alkalmazása elengedhetetlen a jogalkalmazó számára, mivel az elkövetéskori vagy elbíráláskori büntető anyagi jogi norma helytelen megválasztása akár kártérítési felelősség megállapítására is alapot adhat. Az időbeli hatály kapcsán az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseiről folytattuk múltkori beszélgetésünket dr. Jávorszki Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatójával.