cikkei


dr. Andor Ágnes  |  2014. március 29. Cégvilág

Nő a vezetők felelőssége

Az új Polgári Törvénykönyv újraszabályozza a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseket. Ennek keretében a vezető tisztségviselők a jövőben fokozottabb felelősséggel kötelesek eljárni.

dr. Náday Judit  |  2014. március 26. Szakma

Változnak a szülői felügyeleti jogok az új Ptk. Családjogi könyvében

A március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv és benne az új Családjogi könyv alapvető változásokat hozott a szülői felügyeleti jogok szabályozásában. A változások nem annyira az együtt élő szülőket érintik, mint inkább azokat, akiknek az útjai különváltak, és így kénytelenek eldönteni: gyermekük melyik szülő háztartásában éljen a továbbiakban, a különélő szülő pedig milyen módon tartsa a kapcsolatot a gondoskodása alól kikerülő gyermekkel.

dr. Kovács Szabolcs  |  2014. március 26. Cégvilág

Kötbér is kiköthető a tanulmányi szerződésekre

Az Mt. – új Ptk. hatályba lépésével összefüggő – módosítása 2013. március 15-től lehetővé teszi a tanulmányi szerződésekben, valamint a versenytilalmi megállapodásokban, hogy a felek kötbért kössenek ki. Az így megállapított kötbérre az új Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

dr. Nádas Gábor  |  2014. március 26. Szakma

Az egyesületek fő szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyekre vonatkozó szabályozás, mint erről már volt szó, több szintű, alkalmazandóak rá az új Ptk. általános rendelkezései, a 3. Könyv első része, a jogi személy általános szabályai és a 3. Könyv különös részében írt sajátos szabályok.

Ars Boni jogi folyóirat  |  2014. március 26. Szakma

Alkotmányos-e a minősített többség?

Tavalytól lehetőségünk van úgynevezett Stabilitás Megtakarítási Számla nyitására. Az új jogintézmény lényegében alkalmas arra, hogy a számlatulajdonosok külföldről a magyar adóhatóság számára mindeddig láthatatlan pénzeket hozzanak haza, s a feltételek fennállása esetén ehhez személyi jövedelemadótól mentesen jussanak hozzá. A Stabilitás Megtakarítási Számlára vonatkozó részletes szabályok olyan sarkalatos törvényben kaptak helyet, amely az Alaptörvény szerint „a közteherviselés alapvető szabályait” tartalmazza. Az Ars Boni jogi folyóirat írása arra keresi a választ: helyesen döntött-e a jogalkotó, s dönthet-e erről az Alkotmánybíróság?

dr. Mátyás Ferenc  |  2014. március 25. Napi

Változatlan a vezető tisztségviselők felelőssége

Hatalmas pánik söpört végig a szombaton hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvvel a vezető tisztségviselők deliktuális felelősségével kapcsolatosan a közéletben. A „titokzatos” szabály feloldásáról Vékás Lajost kérdezték az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Wolters Kluwer Kft. által, az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése alkalmából rendezett tudományos konferencián.