Jogszabályfigyelő 2022 – 33. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/136-137. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a csődeljárási és felszámolási szabályok, az építésügyi és örökségvédelmi rendelkezések, valamint a közbeszerzési előírások változása mellett a munkaügyi nyilvántartás elérhetőségéről szóló kúriai döntésről is olvashatnak. 

 

Tartalom:

 1. Stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárások
 2. Építésügyi, örökségvédelmi szabályok módosítása
 3. Közbeszerzési szabályok változása
 4. A munkaidő-nyilvántartás szabályairól döntött a Kúria

 

Stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárások

A stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárások és felszámolási eljárások [lásd: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a továbbiakban: Cstv.) IV. Fejezet] esetében vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot mint állami felszámolót jelölte ki a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletében. A jogszabály rendezi az állami felszámolót terhelő, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felé fennálló bejelentési kötelezettség és a hatóság által folytatandó ellenőrzés szabályait, rögzíti továbbá a Cstv. IV. Fejezete szerinti eltérő szabályok alkalmazásáról szóló külön kormányrendelettel kapcsolatos előterjesztés szabályait is.

A 321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

 • Joganyag: 321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/137. (VIII. 18.)
 • Hatályos: 2022. 08. 19.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Építésügyi, örökségvédelmi szabályok módosítása

Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezési jogkörét, az építési engedélyezési eljárást, az elvi építési keretengedély szabályait, a lakóépületek építésének egyszerűsített bejelentését, valamint az örökségvédelmi hatósági engedélyezéssel kapcsolatos előírásokat is érinti – egyebek mellett – az alábbiakban hivatkozott, főszabályként 2022. augusztus 17-étől hatályos jogszabály.

 • Joganyag: 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/136. (VIII. 16.)
 • Hatályos: 2022. 08. 17., 2022. 08. 24., 2022. 09. 01.
 • Megjegyzés: 7 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Közbeszerzési szabályok változása

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, valamint közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet, amelynek szabályai (egy kivétellel) 2022. augusztus 17-én léptek hatályba.

 • Joganyag: 317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/136. (VIII. 16.)
 • Hatályos: 2022. 08. 17., 2025. 06. 28.
 • Megjegyzés: 2 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

A munkaidő-nyilvántartás szabályairól döntött a Kúria

„A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 134.  §-a kifejezetten nem írja elő a munkaidő-nyilvántartás munkavégzés helyszínén tartásának munkáltatói kötelezettségét. A munkáltatónak ugyanakkor a munkaidő-nyilvántartást – a nyilvántartási kötelezettség szabályozási céljára tekintettel – objektíven, megbízhatóan, naprakészen és mindezek ellenőrzését lehetővé tévő módon kell vezetnie” – olvasható a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa által hozott határozat rendelkező részéből.

Az indokolás rámutat arra, hogy: „[…] a »naprakészség« törvényi követelménye valójában nem a munkaidő-nyilvántartás vezetésének az időbeliségéhez, hanem annak a tartalmához kötődő követelményt jelent. A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetése és annak fellelhetőségi helye között nincs közvetlen összefüggés, így a naprakészség törvényi követelményéből nem vonható le alappal olyan következtetés, hogy a munkaidő-nyilvántartást a munkavégzés helyszínén kell tartani. […]  A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezéséből következik, hogy a munkaidő-nyilvántartás ellenőrizhetőségét az adott ellenőrzés során, de nem feltétlenül az ellenőrzéssel érintett munkavégzési helyszínen kell biztosítani. Ennek megfelelően a munkaidő-nyilvántartás fellelhetőségi helyének meghatározásával kapcsolatos jogértelmezés során – a munkáltatóra nézve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez képest többletkötelezettséget tartalmazó munkáltatói szabályzat hiányában – a Kfv.X.37.156/2019/5. számú döntés az irányadó.” A hivatkozott döntés elvi tartalma szerint tételes jogszabályi rendelkezés hiányában a nyilvántartás naprakész vezetés nem jelenti azt, hogy a „[…] nyilvántartásnak a munkavégzés helyén ténylegesen elérhetőnek kell lennie”.

 • Joganyag: 1/2022. JEH határozat (Jpe.IV.60.014/2022/9. szám) a munka törvénykönyve munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak értelmezéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/136. (VIII. 16.)
 • Hatályos: a bíróságokra nézve a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

Kapcsolódó cikkek