Világjogász


2015. május 4.

Az ombudsmani intézmény szerepe Észak-Amerikában

Az ombudsman a parlamenti ellenőrzés független szerve Magyarországon csakúgy, mint Európa számos országában, ám az észak-amerikai kontinensen a hasonló nevű intézmény egészen más szerepet tölt be, ahogy azt a következőkben bemutatjuk.

2015. április 17.

Varga és mások kontra Magyarország – az EJEB döntése

A Varga és mások Magyarország elleni ügyében (Application nos.14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13) az Emberi Jogok Európai Bírósága 2015. március 10-én hozott úgynevezett pilot ítéletet. A strasbourgi testület akkor rendel el ilyen eljárást, ha arra a következtetésre jut, hogy egy országban rendszerszintűen fordulnak elő hasonló jogsértések.

2015. február 18.

EJEB elmarasztalás öt ügyben

Az Emberi Jogok Európai Bírósága tavaly november óta öt jelentős ügyben hozott döntést, melyek közül három esetben a magántulajdon sérelme miatt, két alkalommal pedig a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme miatt marasztalta el hazánkat. Jelen cikkben az első négy eset kerül bemutatásra.

2015. február 12.

A nemzetközi adójog képviselője

Beszélgetés Deák Dániel ügyvéddel, egyetemi tanárral, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének vezetőjével.

2014. november 27.

Mediációs tréningek bíróknak és közvetítésre utalás Bulgáriában

Bulgáriában a mediációban is képzett bírók ötödik éve utalják közvetítésre a megfelelő ügyeket meggyőző és professzionális módon. Ez a bírói ,,ajánlás” a felek szemében is legitimációt adott a mediációs eljárásnak. Fokozza az alternatív vitarendezés vonzerejét, hogy a peres eljárás illetékének 50%-a visszajár, ha létrejön a megállapodás.