Összehasonlító reklám jogszerűsége

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. május 29.
Címkék: , , , , , , ,
Rovat:
A Kúria szerint nem minősül pillanatnyi elsőségi állításnak a dinamikusan fejlődő piacon a legalább 8 hónapig tartó piacelsőség megőrzése.

Az alapügy

Az alperes a 2017. január 17. napján kelt határozatában – egyebek mellett – megállapította, hogy a felperes a 2014. október 18-tól 2015. június 30-ig lebonyolított „Legnagyobb 4G hálózat” szlogenű hat kampánya keretében nem tárgyilagosan hasonlította össze a saját és a versenytársai 4G mobilinternet hálózatainak nagyságát (első jogsértés), amely miatt vele szemben bírságot szabott ki.
A felperes keresetére eljárt Fővárosi Törvényszék ítéletével az alperes határozatát részben megváltoztatta, az első jogsértés megállapítását és az arra eső bírságrészt mellőzte.

A Kúria döntése
Az alperes fellebbezése alapján eljárt Kúria ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Indoklásában rámutatott arra, hogy a Tpvt. 10. § b) pontjában meghatározott jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságok nem szinonimák, hanem más-más tartalommal bíró önálló tényállási elemek. Azt, hogy a jogalkotó nem szinonimákat használ, és a tényállási elemek között különbség tehető és teendő, feltételezni kell.
A reklámüzenet valóban statikus állapotot tükröz, ám az alperes semmivel nem támasztotta alá azt, hogy bármi is kizárna a vállalkozás kimagasló teljesítményének kommunikálását. Az alperesi érvelés elfogadása azzal a következménnyel járna, hogy mindazokon a területeken, ahol a piac dinamikusan változik, az egyes termékek műszaki tulajdonságai folyamatosan fejlődnek, az adott tulajdonság tekintetében piacvezető társaság a versenytársakhoz képest elért jobb teljesítményét nem tudná reklámozni.
(kuria-birosag.hu)

Kapcsolódó cikkek:


A rendőrséghez kerülnek a szabálysértési eljárások
2020. február 26.

Márciustól ismét a rendőrség jár el általános szabálysértési hatóságként, ez könnyebbséget jelent majd az állampolgároknak, akiknek nem kell utánanézniük, hogy az ügyükben vajon járási és kerületi hivatalok vagy a rendőrség az illetékes.

Rendbírság kiszabása kötelező védelem esetén
2020. február 26.

Rendbírság kiszabása kötelező védelem esetén

A védő mulasztása az eljárás elhúzódását eredményezte. A rendbírság kiszabott összege a törvény szerinti minimumhoz közeli mértékű, ezért eltúlzottnak nem tekinthető, vagyis megfelelő szankciója a jelenléti kötelezettség elmulasztásának és elégséges intelem a jövőbeli eljárási kötelezettségek fokozott figyelemmel kísérésére.

A nemzetiségi temetők megőrzéséért állt ki az ombudsmanhelyettes
2020. február 26.

A nemzetiségi temetők megőrzéséért állt ki az ombudsmanhelyettes

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes ebben hangsúlyozza, hogy a temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, valamint a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében.