Szakma

Házakban őrlődő zöld gondolatok

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Több ponton is meglehetősen ellentmondásosnak tartják építészszakmai körökben az ingatlan-zöldkártyával kapcsolatos jelenlegi előírásokat, melyeket előbb-utóbb korrigálni kell. Remény van arra, hogy egyes kérdések egyértelműbbé válhatnak a jogalkotói és a szakmai szándék találkozásával.

Harmóniában az élettel

Szerző: Dr. Pál Edith
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Karrierje hajósként indult, majd néptáncos lett, ám végül az ügyvédi pályát választotta dr. Jakab Béla, aki elégedett emberként büszkén mesél hivatásáról és gyermekei ígéretes jövőjéről is.
 

Meddig terjed a számlabefogadó felelőssége?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Az Európai Bíróság újabb „áfalevonási” ügyben hozott ítéletet, amelyben immár többedik alkalommal illette kritikával a magyar adóhatóság azon gyakorlatát, hogy az áfalevonási jog megtagadása révén a számlabefogadót szankcionálja a számlakibocsátó által elkövetett szabálytalanságok miatt. Az egyre szaporodó „áfalevonási” ügyek azt a kényes kérdést vetik fel, hogy meddig terjedhet a számlabefogadó felelőssége a számlakibocsátónál feltárt mulasztásokért. Az Európai Bíróság álláspontja ebben a kérdésben a számlabefogadókra nézve jóval kedvezőbb.

Alapjogba ütközhet a hírközlésből származó adatmegőrzés

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Az Európai Bíróság ismét vizsgálja a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szol­gáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló 24/2006/EK irányelvet (Irányelv), amelyet hazánk már évekkel ezelőtt átültetett. Írország már korábban az Európai Bíró­sághoz fordult annak megállapítása iránt, hogy összhangban áll-e az Irányelv az Európai Unió alapjogi rendelkezéseivel.

Egy katonajogász Afganisztánban

Szerző: Dr. Bodolai László
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

A véletlen pályaválasztásról, a katonai kiképzésről, jogászi és nyomozói feladatokról beszélgettünk dr. Hoffer Tamás századossal, a Nemzeti Támogató Elem afganisztáni jogi és igazgatási tisztjével

Vissza nem térő alkalom a vissza nem térítendő támogatásra!

Szerző: Dr. Orcsik Judit
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

2012. december 13-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent a hazai ­vállalkozók számára egy nagyszerű hír, amely visszaadta a lelkesedést azok szá­mára, akik lemaradtak volna arról az uniós támogatásról, amelyből ingatlan-, vagy ­in­for­matikaieszköz-beruházást szerettek ­volna megvalósítani az elmúlt évben, va­lamint új és vissza nem térő lehetőséget ­kínál azon vállalkozások számára, akiknek eddig elkerülte volna figyelmét a pályázati kiírás. A hír pedig nem más, mint hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírt „Mikrovállal­kozások fejlesztése” című GOP-2011-2.1.1/M kódszámú pályázatra vonatkozó benyújtási határidő 2013. február 28-ig meghosszab­bításra ­került.

A hallgatás aranya

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Summa cum laude után munka Amerikában; ha tetszik, tanult jogászként ifjonti feszegetése a határoknak: a rendszerváltáskor diplomázik, majd néhány év alatt az ország egyik legkiválóbb ügyvédjének szárnyai alatt maga is profi védővé avanzsál. Mégis – vagy épp ezért – kerüli a nyilvánosságot. „Nekem a meccset a tárgyalóteremben kell megvívnom, a bírót kell meggyőznöm és nem a sajtót” – vallja Kollár Károly, aki nem hiszi, hogy egy jó bíró a napi mértékadó vagy bulvársajtóból akarna tájékozódni.

Változzon-e a jogi szakvizsga?

Szerző: Újváry Erika
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Az ÜgyvédVilág olvasói számára köztudott, hogy a 2011 decemberében még hatályos jogszabály értelmében, ha a jogi diplomával rendelkező szakvizsgázni szeretne, akkor a bíróságon, ügyészségen dolgozó fogalmazónak, ügyvédi irodában elhelyezkedő ügyvédjelöltnek, cégeknél tevékenykedő jogi előadónak stb. hároméves joggyakorlaton kell részt vennie, és függetlenül attól, hogy hol dolgozik, ugyanazt a „jogi képesítő vizsgát” kell megszereznie. Ezt a közös vizsgát mindig az igazságügyi minisztérium (IM, IRM, jelenleg KIM) szervezte. A vizsga három részvizsgából áll: egy adott témából álló írásos részből, (vádirat, ítélet, viszontkereset) és a szóbeli vizsgákból, amelyek 2003 óta tíz vizsgatárgyat jelentenek.

Igazságszolgáltatás a változások viharában

Szerző: Fleck Zoltán
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Az igazságszolgáltatás készülő szervezeti átalakításának fontos részleteiről nem tudunk semmit, mégsem lehetünk teljesen tudatlanok a jogalkalmazás jövőjét illetően, mert az eddigi közjogi változások, a bíróságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanság, a hatalommegosztás elhanyagolása nem sok jóval kecsegtet.

Képzési központ, nem csak bíróknak

Szerző: Újváry Erika
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Még 2003 szeptemberében a PHARE Magyarország program részeként átvilágították a hazánkban folyó jogi továbbképzést, és a beszámolót készítő – francia, holland és német tagból álló – bizottság az európai követelményeknek is megfelelő reform megszületését várta tőlünk. Az ajánlások közös igazságügyi képzési központ felállítását szorgalmazták, és több millió eurós pályázati forrást ígértek ennek megvalósítására.