Szakma


2013. augusztus 14.

Bűncselekmény lett a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása

Az új Büntető Törvénykönyv hozta változások közül kizárólag az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményeket emelem ki, azon belül is egy olyan új, eddig a büntető eljárásjogba tartozó jogintézményt, amely “tanúvallomás jogosulatlan megtagadása” elnevezéssel került be az új Btk.-ba.

2013. augusztus 13.

Így működik a Kúria Önkormányzati Tanácsa

2012-től már nem az Alkotmánybíróság végzi az önkormányzati rendeletek normakontrollját, hanem a Kúria által életre hívott Önkormányzati Tanács. A háromtagú testület két bírája ősszel sajtóbeszélgetésen összegezte a tanács megalakulásának okait, céljait, eddigi munkájuk tapasztalatait, és egyben fogalmazott meg tanácsokat, javaslatokat a jogalkotók számára.

2013. augusztus 12.

Kötelező biztosítani az ügyvédjelöltek fejlődését

A MÜK 2012. november 5-én tartott teljes ülésén alkotta meg az 1/2012. (XI. 5.), illetve a 2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzatot. A tárgyi feltételek biztosításáról szóló 1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat 2013. március 31-én lépett hatályba, a jelöltek képzésével összefüggő 2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat 2013. február 1-jétől – ténylegesen a hatálybalépést követő oktatási évtől, 2013. szeptember 1-jétől  – alkalmazandó.

2013. augusztus 12.

Már nem bűncselekmény az alkalmi torrentezés

A NAV gyakorlata szerint ugyanakkor könnyen elérhető a büntethetőség határértékét jelentő 100 000 forintos kár okozása. Az új Büntető Törvénykönyvet a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények vonatkozásában sem árt megismerni.

2013. augusztus 9.

Az apasági vélelem nemperes eljárásban is megdönthető lesz

Az új Ptk. lehetőséget ad a gyermek születése előtt is megindítható apaság vélelmét megdöntő nemperes eljárásra. A vélelmezett apa, az anya és a gyermeket magáénak elismerni kívánó férfi konszenzusa esetén bizonyítás lefolytatására – az érintettek meghallgatásán túlmenően – nincs szükség.

2013. augusztus 8.

Munkáltatói jogkör: mi változott?

A régi Mt. húszéves bírói gyakorlatának az új szabályozási környezetben történő továbbélését bemutató cikksorozat mostani részében a régi törvény és az új Mt. munkáltatói jogkör gyakorlójára vonatkozó szabályait vesszük górcső alá.

2013. augusztus 7.

Kiváltságos számvitel az egyházaknak

Egy Kormányrendelet engedélyezi, hogy sajátos nyilvántartási rend szerint készítsék el az egyházak a Számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolójukat.

2013. augusztus 7.

Etikai tanács alakult az állatkísérletek felügyeletére

A Kormány a tudományos célból felhasznált állatok védelmét és jólétét érintő kérdések megtárgyalása, valamint a terület széles körű társadalmi, tudományos és szakmai megalapozása érdekében Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot hoz létre.

2013. augusztus 7.

Jogszabályfigyelő: végrehajtások nyilvántartása, takarékok integrációja

A forró nyár jogszabályvátozásai közül kettőt emelünk ki: augusztus 1-től a végrehajtási ügyek központi elektronikus nyilvántartását. a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara működteti. Az új, hitelintézeti szövetkezetekről szóló törvény pedig lényegesen átalakítja a takarékszövetkezeti rendszert. A szabályozás egyik legfontosabb eleme a kötelező tagság a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében

2013. augusztus 7.

Ellenőrzési jogot is kap az Ásatási Bizottság

A BM átalakítja a régészeti feltárások eddigi ellenőrzését, és korábbinál jóval kiterjedtebb jogosítványokkal és hatáskörrel ruházza fel az új tagokkal feltöltött Ásatási Bizottságot.