Bejegyzések Legfelsőbb Bíróság címkével

2024. január 11. Napi

Lengyel igazságszolgáltatási rendszer: a legfelsőbb bíróság és a független és pártatlan bíróság eszménye

A lengyel legfelsőbb bíróság rendkívüli felülvizsgálati és közjogi tanácsa bíráinak kinevezésével kapcsolatos valamennyi körülményre tekintettel e tanács ítélkező testülete nem minősül az uniós jog értelmében vett „bíróságnak”. Következésképpen a Bíróság nem vizsgálja érdemben az e bíróság által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket.

Szervezett bűnözés és a jog 5. – A bűnszervezetben történő elkövetéssel kapcsolatos dogmatikai kérdések és bírósági gyakorlat
2023. augusztus 29. Szakma

Szervezett bűnözés és a jog 5. – A bűnszervezetben történő elkövetéssel kapcsolatos dogmatikai kérdések és bírósági gyakorlat

Cikksorozatunk a Szervezett bűnözés és a jog című Wolters Kluwer-kiadvány egyes fejezetein keresztül járja körbe a témakör teljes spektrumát. Az ötödik rész a bűnszervezetben történő elkövetéssel és a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatos dogmatikai kérdéseket és a bírósági gyakorlatot mutatja be.

Magyarázat a szomszédjogokról – 1.
2021. május 5. Szakma

Magyarázat a szomszédjogokról – 1.

Az otthoni, vagy épp a munkahelyen végzett tevékenység hatásai könnyen átléphetik az ingatlan határait, így beleütközve a környező ingatlanok használóinak személyes vagy vagyoni érdekeibe, ez pedig vitás helyzetekhez vezethet. A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő Magyarázat a szomszédjogokról című kiadvány átfogó képet ad a szomszédjogok jogintézményéről, a hatályos hazai szabályozás magyarázatán és a joggyakorlat bemutatásán túlmenően nemzetközi, sőt, jogtörténeti összehasonlítással is igyekszik közelebb vinni az olvasót az ingatlanhasználatból eredő mindennapi helyzetekre vonatkozó jogi álláspontok és azok elméleti-gyakorlati összefüggéseinek megértéséhez. Az alábbiakban a műnek a jogos önhatalommal foglalkozó részéből olvashatnak egy részletet. A magyarázat szerzője dr. Serák István.

Felelősség más személy által okozott kárért
2021. március 24. Szakma

Felelősség más személy által okozott kárért

A Wolters Kluwer gondozásában harmadik kiadásban, ugyanakkor nagykommentárként jelentek meg az év elején a Polgári Törvénykönyv magyarázatai. Szerkesztői – csakúgy, mint a 2014-es első és a 2018-as második kiadásban – Vékás Lajos és Gárdos Péter. Szerzői is ugyanazok a neves jogászok: egyetemi tanárok, bírák és ügyvédek, akik már magának a kódexnek a megalkotásában is jelentős feladatot vállaltak. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a felsőbírósági gyakorlatot is, amely több területen csak az elmúlt néhány évben bontakozott ki. Alábbi cikkünkben a más személy által okozott kárért való felelősség kérdésével kapcsolatos áttekintést olvashatják el a nagykommentár vonatkozó részéből.