Kötelező továbbképzés és elektronikus inykérelem


A kamara aktuális hírlevelében az ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus előterjesztésével és kötelező ügyvédi továbbképzéssel foglalkozott.


Dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke levélben kereste meg Borsay Tamást, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályának főosztályvezetőjét azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy jelenleg van-e akadálya annak, hogy az ügyvédek az Üttv. 43. § (2a)-(2b) és (3) bekezdésében foglaltak szerint ellenjegyzett elektronikus, vagy az Üttv. 46. §-ában foglaltak alapján elektronikus okirattá alakított okirattal elektronikus úton indítsanak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, feljegyzésre, törlésre, módosításra irányuló eljárást.

Tekintettel arra, hogy a felvetett kérdések országos problémát érintenek, a földhivatal a megkeresést továbbította a felettes szakmai irányító Miniszterelnökségnek válaszadás céljából. Dr. Almási Győző helyettes államtitkár úr (Miniszterelnökség – Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság) e tárgyban érkezett válasza szerint az elektronikusan benyújtott kérelemhez a papír alapú benyújtáskor használatos formanyomtatványt kell minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírással kell aláírni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) alapján a kérelem írásban terjeszthető elő, ezért az írásbelinek nem minősülő e-mail és egyéb hasonló formák nem használhatók.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet az illetékes kormányhivatal hivatali kapujára kell elektronikusan megküldeni.

A kérelemhez a Pp. 325. §-ának megfelelően kiállított teljes bizonyító erejű magánokiratot kell csatolni. Elektronikus kapcsolattartás esetén az Eüsztv. szerint a magánokiratot elegendő egy példányban csatolni a kérelemhez.

A Miniszterelnökség kiemelte, hogy nem alkalmas bejegyzésre az papír alakú okiratból az Üttv. alapján elektronikussá alakított okirat, mert nem minősül eredeti okiratnak, ezért a Földhivatal csak az elektronikus aláírással aláírt, eredeti okirat alapján jegyzi be a változást.

A Budapesti Ügyvédi Kamara felhívta továbbá a figyelmet, hogy A mai napon több mint 4800 kolléga részére küldhetne a BÜK olyan tájékoztató levelet, hogy kamarai tagsága megszűnt, mert az Üttv. 149. § (1) f) pontja alapján a kamarai szabályzatban előírt továbbképzési kötelezettségének nem tett eleget, mivel nem szerezte meg az adott évre kötelezően előírt kreditpontot. Mintegy 1700 kolléga az elmúlt 10 hónap alatt egyáltalán nem szerzett kreditpontot. A szabályzat a mulasztó tagtársunk kamarai tagságának megszüntetését írja elő az 5 éves képzési időszak végével.

A képzési évből kevesebb mint 3 hónap van hátra, de még így is van lehetőség az érintett tagok számára a kötelezettségük teljesítésére, hiszen 16 órányi e-learning anyag megtekintésével a kötelező képzés teljesíthető.

Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbképzési szabályzat) hatályos rendelkezései alapján 80 kreditpontot kell szerezni 5 év időtartam alatt, ami évente 16-16 kreditpont megszerzését jelenti. A MÜK 10, a BÜK pedig további 6 kreditpont ingyenes megszerzését biztosítja e-learningek formájában, melyek a https://buktovabbkepzes.hu oldal “Digitális könyvtár” menüpontja alatt érhetők el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 2.7. pontjával összhangban a MÜK elnöksége eddig az alábbi tárgykörökben határozott meg kötelező képzési eseményeket, amelyeket a továbbképzésre kötelezetteknek az 5 éves továbbképzési időszak alatt kell teljesíteniük:
– Ügyvédi ellenjegyzés
– Fegyelmi vétségek
– Azonosítás és ügyfél-átvilágítás

A MÜK által biztosított ingyenes, online teljesíthető kötelező képzési események e-learning képzései szintén https://muktovabbkepzes.hu oldal “Digitális könyvtár” menüpont alatt érhetők el.

Az oktatas@bpbar.hu címen az OB munkatársai állnak a Kollégák rendelkezésére.

(Budapesti Ügyvédi Kamara 669. számú hírlevele)




Kapcsolódó cikkek

2022. június 24.

Segédletet készített az ÁSZ a közbeszerzés témakörében

Magyarország Alaptörvénye szerint a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteknek a rájuk bízott közpénzekkel és nemzeti vagyonnal az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszék küldetése a jól irányított állam működésének támogatásához való hozzájárulás, tanácsadó eszközeivel a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá és eredményesebbé tétele, éppen ezért segédletet készített a közbeszerzések témakörében. A segédlet célja, hogy a kitöltő szervezetek értékeljék saját működésük szabályosságát, közbeszerzési gyakorlatukat.

2022. június 24.

Heti pihenőidő

Az a 40 órát el nem érő időszak, melyre nem osztották be a munkavállalót munkavégzésre, nem tekinthető heti pihenőidőnek, mivel nem alkalmas a heti regenerálódáshoz szükséges időtartam funkcióját betölteni. Heti pihenőidőnek csupán a heti 40 órát elérő vagy ezt meghaladó időtartam minősül, így a munkaidőkeret átlagában is csak a 48 órát egybefüggően kitevő időtartam vehető figyelembe – a Kúria eseti döntése.

2022. június 23.

A metaverzum jogi kérdései – 2. rész

A metaverzum egy megosztott, virtuális világ, amit a felhasználók bármilyen platformról képesek elérni az interneten keresztül, és ahol a virtuális avatárjaikkal tudnak kapcsolatba lépni egymással. Az alábbi, kétrészes sorozat az e sajátos világgal kapcsolatban felmerülő sokféle jogi kérdést veszi górcső alá.