Szakma

Viva Verdi! – fehérek közt egy európai

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. október 25.
Rovat:

„A rendszerváltás után negyed századdal úgy tűnik, inkább visszafelé megyünk az időben, semmint előre. Mivel egyszerre vagyok magyar patrióta és elkötelezett európai polgár, valódi citoyenként azt szeretném, hogy a hazám egyszer igazi, a szó nemes értelmében európai ország legyen” – fogalmazza meg a közéleti és az egyéni szabadságjogok iránti mély polgári elkötelezettségét dr. Szlávnits László Eötvös-díjas ügyvéd, akit a budapesti szakmai kamara 2010-ben a száz legjobb közé ajánlott. Elsőgenerációs értelmiségiként sokáig koncertzongoristának készül, ám szorgalma kevesebb a tehetségénél, így önként és időben vált: a székesfehérvári zenei szakiskolai érettségi után az ELTE jogi karán köt ki. Széles körű, tárgyalószintű nyelvtudásának, irodalmi és zenei műveltségének alapjait szüleitől kapja meg.

Súlyosabb vagy enyhébb? – az időbeli hatály az új Btk.-ban (2. rész)

Szerző: dr. Kiss Anna
Dátum: 2013. október 22.
Rovat:

Az időbeli hatály szabályainak körültekintő alkalmazása elengedhetetlen a jogalkalmazó számára, mivel az elkövetéskori vagy elbíráláskori büntető anyagi jogi norma helytelen megválasztása akár kártérítési felelősség megállapítására is alapot adhat. Az időbeli hatály kapcsán az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseiről folytattuk múltkori beszélgetésünket dr. Jávorszki Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatójával.

Felelősség az ingatlan értékcsökkenéséért

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. október 22.
Rovat:

Kikötő létesítése és üzemeltetése következtében a szomszédos ingatlan értékcsökkenéséért az építtető csak akkor felel, ha a szomszédos ingatlanok tulajdonosai érdekeit indokolatlanul figyelmen kívül hagyta és nem a lehetőség szerinti legkedvezőbb módon valósította meg a beruházást – állapította meg a Pécsi Ítélőtábla.

A helyiségbérleti szerződés felmondása avagy a diszpozitivitás határai

Szerző: dr. Horváth Gyula
Dátum: 2013. október 16.
Rovat:

Cikkünk arra hívja fel a figyelmet egy konkrét ügy kapcsán, hogy hiába tér el a helyiségbérleti szerződés a felmondás törvényi előírásaitól, mégis érvénytelen lehet, ha nem veszi figyelembe az eltéréssel kifejezetten nem érintett törvényi rendelkezéseket. Az írás a Legfelsőbb Bíróság Gfv.IX.30.144/2011/4. számú ítélete alapján készült.

Kampány – Csendet kérünk!

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2013. október 16.
Rovat:

Minden valószínűség szerint egy eltűnő jogintézmény, a kampánycsend utolsó (?) megsértésének következményeiről rendelkezett a Kecskeméti Törvényszék 5.Kpk.21.285/2013/4. számú végzése a bajai időközi választások kapcsán, mivel az új választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: új Ve.) már nem tartalmaz kampánycsendre vonatkozó szabályozást.

Mikor nem zárhatja ki felelősségét a biztosító?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. október 14.
Rovat:

A biztosító nem hivatkozhat a felelősségét kizáró (feltételhez kötő) olyan korlátozásra, amely a biztosítási szerződésben nem szerepel. Vonatkozik ez arra az esetre is, ha a feltétel kikötését a törvény egyébként biztosítja – mondta ki a Debreceni Ítélőtábla egy konkrét ügyben.

Súlyosabb vagy enyhébb? – az időbeli hatály az új Btk.-ban

Szerző: dr. Kiss Anna
Dátum: 2013. október 14.
Rovat:

Az időbeli hatály szabályainak körültekintő alkalmazása elengedhetetlen a jogalkalmazó számára, mivel az elkövetéskori vagy elbíráláskori büntető anyagi jogi norma helytelen megválasztása akár kártérítési felelősség megállapítására is alapot adhat. Ennek kapcsán az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseiről beszélgettünk dr. Jávorszki Tamással.

Közbeszerzés mackóval, hajnali munka hógolyóval – 2. rész

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. október 9.
Rovat:

Jogásznak tanult, újságíró lett, majd főszerkesztő, munkájában pedig éppen húsz éve ötvözi a két szakmát dr. Jablonszky László, a Wolters Kluwer Kft. kiadói igazgatója, aki az e napokban éppen 20 éves Jogtár alapító főszerkesztője. Kezdetektől részt vett a Jogtár, mint termék kigondolásában, összerakásában és menedzselésében. Sajátos humora, közvetlensége különleges embert rejt: irodai kanapéján állandó vendég – mi több, munkatárs egy mackó, melynek nevét firtatva a felelet: „a nyomdafesték tűrőképessége miatt kénytelen vagyok öncenzúrát gyakorolni, de ha elmesélem a történetét, akkor azért könnyen rá lehet jönni, hogy hívják”. A mackó tehát nem csak csendes társ, hiszen „sokszor magammal viszem például a közbeszerzési eljárásokra is”. A másik kanapéállatka egy báránybőrbe bújtatott farkas. „Vele jelzem, ki mire számíthat: az is üzenet, ha a bőr fenn van a farkas fején, s az is, ha nincs” – jelzi, valójában mennyire béketűrő főnök lehet. (Az alábbiakban a dr. Jablonszky Lászlóval készített interjú második, befejező része olvasható. Az első rész az ügyvédvilág.hu keddi kiadásában jelent meg.)
 

A vadászható állat által okozott kárért való felelősség az új Ptk.-ban

Szerző: Dr. Barta Judit
Dátum: 2013. október 9.
Rovat:

Jelen cikk megírására az indított, hogy több fórumon, sőt írott anyagokban is találkoztam az új Ptk. címben említett felelősségi alakzatához kapcsolódó félreértéssel, mint az ellenőrzési kör nyilvánvaló félreértelmezése, a felelősségi alakzat mezőgazdasági vadkárokra való vonatkoztatása, stb. (vadászati törvényt módosító tervezethez írt javaslat; Magyar Vadászlapban megjelent cikk, 8. szám 2013/augusztus, 527 p.)