Szakma

A kötelesrész szabályozása az új Ptk.-ban

Szerző: dr. Ócsai József
Dátum: 2014. május 14.
Rovat:

A kötelesrész intézménye a hagyaték egy bizonyos hányadát az örökhagyó legközelebbi rokonainak, illetve házastársának, élettársának juttatja az örökhagyó akaratától függetlenül, sőt, esetleg – végintézkedés hátrahagyása esetén – azzal szemben. A kötelesrész törvény általi meghatározása az örökhagyónak a vagyonával történő szabad rendelkezése jogát korlátozza.

Mit ellenőriz a Munkaügyi Hivatal 2014-ben?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 13.
Rovat:

Március-áprilisban már megtörtént a védett munkavállalók ellenőrzése, de milyen további célvizsgálatokra számíthatnak még a Munkaügyi Hivatal részéről 2014-ben a munkaadók?

Élettársak lakáshasználati joga az együtt élés után

Szerző: dr. Náday Judit
Dátum: 2014. május 13.
Rovat:

Az élettársak az új Ptk. hatályba lépéséig nem sok jogot élveztek az együtt élés megszakadása után az általuk lakott lakással kapcsolatosan, vagyis azzal a lakással kapcsolatban, amit a házastársak jogában utolsó közös lakásnak neveznek.

Súlyos szankciók az EU új adatvédelmi rendeletében

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat - Rajnai Anna
Dátum: 2014. május 12.
Rovat:

Az adatvédelmi irányelvet a tervezettek szerint közvetlenül alkalmazandó rendelet váltja fel. A hatályos irányelv közel 20 éves, immár elavult a modernizáció, gloabalizáció előrehaladtával. Éles viták bontakoztak ki a szöveg megfogalmazása körül, a tárgyalások húzódnak. A kihirdetés a tervezettek szerint 2014-ben már várható. Az új rendelet kiterjesztené az adatkezelők illetékességét, egyablakos rendszert vezetne be, csökkentené az adminisztrációs terheket, de növelné az adatkezelők felelősségét. Növelné az érintettek jogait. Legfenyegetőbb tényezőként szigorú bírságolásra is feljogosítaná a nemzeti hatóságokat.

Nyomkövető rendszerrel nem ellenőrizhető a munka

Szerző: Guba Veronika
Dátum: 2014. május 9.
Rovat:

Általánosan ismert doktrína, hogy a személyhez fűződő jogok érvényesülésének általános korlátja egy másik személy személyhez fűződő jogainak védelme. A munkajogon belül ennél valamivel árnyaltabb a kép, hiszen mások személyhez fűződő jogai mellett megjelenik a munkáltatói érdek is, mint korlátozó tényező. A munkáltatónak joga van a munkavállalója munkavégzését (vagy éppen annak hiányát) ellenőrizni, azonban nem korlátlanul.

Minden jó, ha-tály a vége

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat - Mátyás Ferenc
Dátum: 2014. május 8.
Rovat:

Az elmúlt évek jogalkotását vizsgálva a kodifikációs hibák jelentős megszaporodása és rohamos minőségromlása figyelhető meg. A jogalkotásban már régóta nem a szakmai szabályokat rögzítő törvények és rendeletek érvényesülnek, hanem egy egészen speciális törvény, mégpedig Murphy-é: ami elromolhat, az el is romlik. Kis változtatással: amit el lehet rontani, azt el is rontják. Az Ars Boni jogi folyóirat elemzése.

Nem lehet népszavazást tartani Paksról

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 7.
Rovat:

A paksi bővítés kapcsolatban népszavazásra feltett kérdés, mivel nemzetközi kötelezettséget érint, az Alaptörvény szerinti tiltott tárgykörök közé esik – állapította meg a Kúria.

Átültetett uniós fogyasztóvédelem

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 7.
Rovat:

A fogyasztóvédelem az Európai Unió által is kiemelten kezelt kérdés, ezért az erre vonatkozó közösségi szabályozást nemrég felfrissítették, amelyet teljes egészében először Magyarországon ültettek át nemzeti jogszabályba.

Özvegyek és gyermekek – átértékelt hagyatékok

Szerző: dr. Lendvai Zsuzsanna
Dátum: 2014. május 7.
Rovat:

Az új Ptk. alapján jelentős változások történtek az öröklési jogban. A jogalkotó egyfelől korlátozta a túlélő házastárs haszonélvezeti jogát, másfelől csökkentett a kötelesrész mértékét. Emellett lehetővé vált a házastársaknak az életközösség időtartama alatt tett közös végrendelete, s általában is felértékelődik a végrendelkezés jelentősége.

Elkobzás, avagy a szabálysértések ára – 2. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 6.
Rovat:

Jóllehet egy laikusnak a szabálysértési eljárásokról elsőre általában a pénzbírság jut az eszébe, és sokan hajlamosak egy váll-lendítéssel elintézni a kérdést, mégsem árt odafigyelni, mert a kiszabható szankciók tárháza ennél sokkal nagyobb. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a figyelmeztetés az eljárás megszüntetését jelenti, holott két évig nyilvántartásba kerül, s egy későbbi szabálysértés során súlyosbító körülménynek számít.