Szakma

A tisztességes eljáráshoz való jog az EU-ban

Szerző: Dr. Rónai Orsolya
Dátum: 2014. január 9.
Rovat:

A publikáció célja annak bemutatása, mennyire érvényesíthető a tisztességes eljáráshoz való jog az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában és annak legfrissebb magyar példája.

Bírság kiváltása közérdekű munkával

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. január 7.
Rovat:

A KIM rendeletet alkotott az önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munkáról. A rendelet a sokat bírált hajléktalantörvény egyik kiegészítése.

A sokat bírált Normafa törvény

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. január 7.
Rovat:

A Normafán létrehozandó sportcentrumról szóló törvényt a civilek tiltakozása ellen fogadta el az Országgyűlés.

Új játékszabályok a Budapesti Értéktőzsdén

Szerző: Dr. Kiss Anna
Dátum: 2014. január 6.
Rovat:

„Nem a pénz a lényeg, hanem a játszma” – mondja Michael Douglas (mint Gordon Gekko) Oliver Stone Tőzsdecápák: a pénz nem alszik című filmjében. A tőzsde világa sokunknak filmbéli kulisszatitkot rejteget, és nehezen tudunk bepillantani a díszlet mögé. Dr. Dezső Attila ügyvédet, a BÉT felügyelőbizottságának elnökét most arra kérjük, hogy a téma szakértőjeként tegye elérhetővé számunkra e terület kulisszatitkait, főleg annak apropóján, hogy 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde egy új kereskedési rendszert, a Xetrát vezeti be az azonnali piacain.

Számlázási kisokos ügyvédeknek (2. rész)

Szerző: dr. Antalóczy Emese
Dátum: 2014. január 6.
Rovat:

A számlázási teendőkkel kapcsolatos tudnivalók ismertetését a számla adattartalmával folytatjuk. A számla kötelező adattartalmát az Áfa tv. 169. §-a határozza meg, amelyből a minimum kötelező elemeket (pl. kibocsátó neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, dátum, tevékenység stb.) a számlatömb, számlázó programok tartalmazzák. A következőkben olyan tételekre szeretnék kitérni amelyek kitöltése nem olyan nyilvánvaló, némi magyarázat szükséges hozzájuk.

A cafeteria rendszerek jövője

Szerző: Fata László
Dátum: 2014. január 2.
Rovat:

A nyugati, különösen az angol szakirodalomban a gazdasági fellendülés közeledtét várva megélénkültek a publikációk a rugalmas juttatási rendszer jövőjét illetően. A szakemberek egyértelműen azt állítják, hogy a hagyományos juttatási elemekre (pl.: élet- és balesetbiztosítás, egészségügyi, valamint fogászati biztosítás) épülő rendszerek nem elégítik ki a vállalatok sikerét biztosító tehetségek (talent) igényeit … De milyen utakat ajánlanak a rendszerek megújítását illetően?

Szigorú „bankóprés” az adósoknak

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. január 2.
Rovat:

A Ptk. tavaly júliustól hatályos módosítása alapján a vállalkozó már nem döntheti el szabadon, hogy késedelmesen fizető partnerének felszámol-e késedelmi kamatot vagy sem, ezt már mindenképp meg kell tennie. A magyar szabályozás túllépve az uniós irányelven, kötelezővé tette az ajánlást.

Rendelet szabályozza a fogyasztói csoportokat

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. január 2.
Rovat:

A fogyasztóvédelmi törvény legutóbbi módosítása megtiltja újabb fogyasztói csoportok létrehozását, egyúttal felhatalmazza a Kormányt a már meglévő ilyen csoportok rendeleti szabályozására. A Magyar Közlöny 223/2013.  számában megjelent a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2014. január 1-jén lépett hatályba.

A többszöri késés felmondásra is okot adhat

Szerző: dr. Németh Janka
Dátum: 2014. január 2.
Rovat:

A munkavállaló legfőbb kötelezettsége, hogy munkavégzés céljából a munkáltató által megjelölt időben és helyen megjelenjen, ezzel szemben mégis a munkavállalói kötelezettségszegések egyik leggyakoribb formája a munkahelytől történő kisebb-nagyobb időtartamú igazolt vagy igazolatlan távolmaradás. Van-e elfogadható indoka annak, ha nem érünk be időben reggel a munkahelyünkre? Mi a következménye a hiányzásnak? Az alábbiakban bemutatjuk, milyen szabályok vonatkoznak a hiányzás bejelentésére, majd ismertetjük az igazolt és igazolatlan távolmaradás munkajogi szabályait.

EU Bíróság: iránytű a hazai munkajogi ítélkezéshez

Szerző: dr. Jónás Tünde
Dátum: 2013. december 30.
Rovat:

Érdemes figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának (Bíróság) előzetes döntéshozatali eljárás körében folytatott ítélkezési tevékenységét, mivel a tagállami bíróság, ha az előtte folyamatban lévő ügy tényállása és kérdése a Bíróság által korábban már értelmezett esettel azonos, vagy ahhoz jelenős mértékben hasonló, hivatkozhat a Bíróság döntésére. A nemzeti bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel akkor fordulhat a Bírósághoz, ha megítélése szerint az előtte folyamatban lévő ügy eldöntéséhez uniós jog értelmezése vagy érvényességének megítélése szükséges, mivel a magyar munkajogi rendelkezéseket (is) az uniós joggal összhangban kell értelmezni.