Világjogász

„Cápák a kék óceánban?”, avagy a Brexit lehetséges hatása a versenyjogi jogalkalmazásra

Szerző: dr. Fazekas Orsolya
Dátum: 2016. augusztus 11.
Rovat:

Dr. Marosi Zoltán, M.Jur., ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett. Egyetemi évei alatt a Bibó István Szakkollégium és a Láthatatlan Kollégium tagja volt. 2003-ban Chevening-ösztöndíjasként az Oxfordi Egyetemen szerez Magister Juris (M.Jur.) fokozatot európai és összehasonlító jog területén. 2003-ban csatlakozott a Freshfields Bruckhaus Deringer budapesti irodájához, 2007-es alapításától kezdve tagja az Oppenheim Ügyvédi Irodának. 2014-től az iroda partnere. Számos szakcikk es könyvrészlet szerzője a verseny-, a kereskedelmi és az európai uniós jog tárgykörében. Marosi Zoltánnal a Brexit potenciális versenyjogi vonatkozásairól beszélgettünk.

Külföldi ítéletek elismerése

Szerző: Mohácsi Barbara
Dátum: 2016. augusztus 2.
Rovat:

Mi a teendő, ha az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszeren továbbított adatok nem adnak egyértelmű útmutatást a tagállamok jogrendszerei közötti eltérésekből adódó nehézségek feloldásához?

The Seeming Unsellability of Hungarian Film*

Szerző: dr. Hazai Kinga
Dátum: 2016. augusztus 1.
Rovat:

A cinematographic work is one of the most sensitive examples of shared intellectual property, as cinematographic works are inevitably born within a working community of its creators and financers.

A sofőr felelőssége a menetíró használatában

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. július 21.
Rovat:

Az Európai Bíróságnak a menetíró készülék használatára vonatkozó szabályok és a tagállam arányos szankció megállapítására irányuló kötelezettsége kapcsán az Urbán-ügyben kelt ítélete óta a közúti szállításban érdekeltek figyelme fokozottan irányul az Európai Bíróság (a továbbiakban: EuB) „utazó” munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlata iránt. Ezúttal az e tárgykörben kelt legfrissebb ítéletet ismertetjük.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság abortusz-döntése

Szerző: Szamek Zsófia
Dátum: 2016. július 11.
Rovat:

Fontos ítélet született az USA Legfelsőbb Bíróságán 2016. június 27-én, amikor a Texas állam House Bill 2. törvény két rendelkezése kapcsán a testület kimondta azok alkotmányellenességét. A Bíróság ítéletében kifejtette, hogy a szóban forgó szabályozás korlátozta a nők abortuszhoz való hozzáférésének jogát, szükségtelen akadályt állítva a jog gyakorlásának útjába.

Domiciliation of Intellectual Property

Szerző: Hazai Kinga
Dátum: 2016. július 7.
Rovat:

When trying to understand the motivation behind the choice of jurisdiction in which companies wish to exist and operate, we may need to look further than the obvious reasons. As Tamás Szabados puts it, the answer to the question on such motivation is simple: „It depends”[1].

Az ártatlanság vélelméről és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló EU irányelv (2016/343)

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. június 20.
Rovat:

Az idei első negyedévében elfogadták azt az európai uniós irányelvet, mely a címéből ítélve az ártatlanság vélelméről és a vádlott jelenléti jogának erősítéséről szól, de ezen túlmenően a tisztességes eljárás további követelményei is szerepet kapnak ebben a dokumentumban.

Közjegyzők Európában

Szerző: Ügyvédvilág
Dátum: 2016. június 17.
Rovat:

Az EU Közjegyzőségeinek Tanácsát (CNUE) 1993-ban alapították Brüsszelben. Idén a CNUE elnökségét betöltő olasz, az alelnökséget betöltő spanyol, valamint az észt, holland, lengyel és lett közjegyzőségeken kívül a magyar közjegyzőség is igazgatótanácsi tag, melyet hazánk képviseletében dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke tölt be.